logo Sev.en

Lokální distribuční síť

Lokální distribuční síť


LDS - Připojovací podmínky

Každý zákazník, který má zájem o připojení a odběr elektrické energie z lokální distribuční sítě (dále jen LDS) Sev.en Inntech a.s. (dále jen 7InnT) musí naplnit níže uvedené podmínky umožňující odebírat elektřinu z LDS.

 • Dohodnout a uskutečnit pracovní schůzku zákazníka a obchodníka s elektřinou (7InnT Odbor energetiky, popř. jiný doporučený odbor) pro vyřešení technických a finančních možností provést připojení odběrného místa a uzavření smlouvy o dodávce elektřiny.
 • Na Odboru energetiky 7InnT (dále jen OENE), popř. na webových stránkách 7InnT si vyžádat formulář "Žádost o připojení k distribuční soustavě". Tato žádost je rozdělena dle zákona č. 458/2000 Sb. a vyhl. č. 51/2006 Sb. a to ve dvou provedení podle napěťové úrovně připojení zákazníka a to buď pro soustavu nízkého napětí (dále jen NN), nebo soustavu vysokého napětí (dále jen VN). Žádost obsahuje všechny potřebné informace pro připojení zákazníky k LDS. S podáním žádosti je nutno dodat požadovaný předpoklad elektrické práce (čtvrtletně u NN a po měsících u VN) a u soustavy VN předpokládaný odběrový diagram na jednotlivé měsíce s uvedením rezervované roční a měsíční kapacity výkonu.
 • Po podání žádosti na OENE 7InnT obdrží zákazník v zákonné lhůtě 30 dní závazné stanovisko k požadovanému připojení.
 • Sev.en Inntech a.s. zajistí dodávku elektřiny za předpokladu, že zákazník:
  • Předloží doklad o zaplacení podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu
  • Předloží revizní zprávu odběrného zařízení
  • Splní podmínky stanovené ve stanovisku k žádosti o připojení
  • Uzavře smlouvu o připojení
  • Uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
 • Před realizací připojení odběrného místa k LDS musí zákazník uzavřít "Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě provozovatele" dle vyhl. č. 51/2006 Sb.
 • Smlouva o dodávce elektřiny se uzavírá na základě vyplněné žádosti "Žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny" (kategorie C pro soustavu NN a kategorie A a B pro soustavu VN). Na základě takto předložené žádosti dojde k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, včetně určení přesného termínu zahájení dodávky.
 • Součástí uzavření smlouvy o dodávce elektřiny jsou "Distribuční podmínky" pro NN, VN a dále "Obchodní podmínky dodávky elektřiny" ze sítí NN, resp. VN. Tyto podmínky určují další náležitosti související s odběrem elektřiny, které nejsou uvedeny ve smlouvě.
 • Při provádění jakékoliv odborné práce na elektroinstalaci odběrného místa je bezpodmínečně nutné dodržovat "Pravidla provozování lokální distribuční soustavy", "Připojovací podmínky" a platné technické normy.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

 • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS
 • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
 • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

PPLDS - základní text

PPLDS - Přílohy

Pro bližší informace se obraťte na nás Zobrazit kontakty

LDS - Žádosti, formuláře

 • Žádost o uzavření smlouvy o připojení a o dodávce elektřiny (formát XLSM)
 • PDF žádost o elektřinu pro: a
 • Online formulář na uzavření smlouvy (klikněte pro zobrazení formuláře)
 • Ukončení smlouvy (formát XLSM)
 • PDF ukončení smlouvy pro: a
 • Online formulář na ukončení smlouvy (klikněte pro zobrazení formuláře)

LDS - Ceník, OPDE, PDE

Archiv ceníků a obchodních podmínek:

LDS - Kontakty

Sev.en Inntech a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most

dispečink oddělení řízení energetiky - nepřetržitě
E-mail: e-mail
Tel.: +420 476 203 443, +420 476 203 444
Mobil: +420 602 451 648

LDS - Plánované výluky

Vážení odběratelé,

dle zákona č. 458/2000 Sb., §25 oznamujeme, že z důvodu údržby zařízení distribuční soustavy, která je vaším dodavatelem elektřiny, dojde k přerušení dodávky elektrické energie do vašeho odběrného místa.

Přerušení dodávky elektrické energie bude realizováno

dne 1. 5. 2024 v době od 6:30 do 17:00 hodin
(rozvodny: ČSA, ÚUK, OM, USK, HMGD, SUB-KSK, BSM_KC ILF, Herkules, Růžodol, Nejedlý, DHL Záluží, Kohinoor)

dne 8. 5. 2024 v době od 6:30 do 17:00 hodin
(rozvodny: Líšnice, Hrabák, Šverma, DTS Vrbenský, Souš, Vrskmaň, Čepirohy)

Bližší informace o napěťové výluce pro Vaše odběrné místo lze získat:

Sev.en Inntech a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most

dispečink oddělení řízení energetiky (nepřetržitý provoz)
E-mail: e-mail
Tel.: +420 476 203 443, +420 476 203 444
Mobil: +420 602 451 648

LDS - Související informace> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby