logo Sev.en

> Pro dodavatele Elektrárny Počerady

Pro dodavatele Elektrárny Počerady

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi a je součástí skupiny Sev.en od 31. 12. 2020. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům, které plynou ze zpřísněných emisních limitů BAT.


Market Transparency REMIT


Školení dodavatelů + formuláře:

Školení - BOZP Školení - IKB Školení - OŽP Školení - PO a HP Školení odpovědných osob Školení ostatních zaměstnanců Pověření smluvního partnera Žádost o vydání ID karet Předání rizik Registr rizik EPC Žádost o vjezdové povolení
Pravidla chování:

Pravidla chování v EPC Označení pracoviště zhotovitele Přehled kontaktních údajů Seznam příslušných zaměstnanců Výpis z řádu fyzické ochrany Identifikační karta vozidla Seznam CHLaS používaných dodavateli v EPC Propustka k odvozu materiálu a nářadí Seznam dovezeného materiálu a nářadí
Ostatní dokumenty - koordinace:

Dohoda o koordinačních opatřeních Dotazník zhotovitele Mapa EPC a PPC Návštěvní řád EPC Přehled rizik Seznam OOPP v EPC Identifikační tabulka lešení Vzájemné seznámení s riziky Politika řízení systému BOZP, EMS a EnMS Všeobecné obchodní podmínky
Certifikáty:

Certifikát EMS 2023 (ISO 14001:2016) Certifikát EnMS 2023 (ISO 50001:2019) Certifikát Bezpečný Podnik EPC 2022
> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby