logo Sev.en

> Pro dodavatele Elektrárny Chvaletice

Pro dodavatele Elektrárny Chvaletice

Elektrárna Chvaletice je jedním z největších výrobců elektřiny v ČR. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie vyráběné ve čtyřech blocích s dynamickým výkonem od 100 do 820 MW.


Market Transparency REMITDokumentace a rizika ECH Pravidla chování v ECH Návštěvní řád ECH Označení pracoviště Dotazník zhotovitele Žádost o vydání identifikačních karet Školení ostatních zaměstnanců smluvního partnera Školení odpovědných zaměstnanců smluvního partnera Žádost o vydání trvalého vjezdového povolení Přehled rizik plynoucích z činností smluvního partnera Vzájemné seznámení s riziky - tabulka Předání rizik BOZP plynoucích z činností smluvních partnerů Dohoda o koordinačních opatřeních Pověření odpov. zaměstnance smluvního partnera 7EC 6 064 - Provozování el. zařízení 7EC 7EC 6 064 - Návaznost na dokumenty 7EC 6 064 - Školení §4 7EC 6 064 - Pověření OOZEZ 7EC 6 064 - Základní požadavky na provedení 7EC 6 064 - Povolení neelektrických prací 7EC 6 064 - Školení pro vstup do prostor VN 7EC 6 064 - Záznam o školení 7EC 6 064 - Přihláška a protokol o zkoušce 7EC 6 064 - Záznam o zkoušce 7EC 6 064 - Osvědčení Politika řízení systému BOZP, EMS a EnMS Certifikát ISO 14001:2016 Certifikát ISO 50001:2012 Vnější splašková kanalizace Příloha 1: Schéma splaškové kanalizace (pdf) Dešťová kanalizace Příloha A: Kanalizace dešťová Příloha B: Kanalizace mourová Příloha C: Kanalizace drenážní Všeobecné obchodní podmínky

> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby