logo Sev.en
Sev.en
Sev.en
Sev.en
Sev.en
scroll

> NAŠICH PĚT ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

Věříme v provozní dokonalost

Chceme, aby naše provozy byly na nejvyšší možné úrovni a tomu podřizujeme práci managementu i zaměstnanců. Jedině perfektním výkonem obstojíme před požadavky, které na nás klade moderní udržitelná společnost.


Rozvíjíme zdravé podnikání

Podnikání je motorem pokroku. Věříme, že férový přístup k podnikání pomáhá rozvoji celé společnosti a jsme připraveni dostát všem morálním závazkům, které z této víry plynou. Dodržujeme pravidla hry i celospolečenské požadavky na udržitelný rozvoj podnikání.


Těžíme z finanční stability a nezávislosti

Výhodou naší skupiny je výborné finanční zázemí a dostatek kapitálu. Proto jsme nezávislí na vnějších ekonomických výkyvech. Jsme natolik silní, abychom se mohli pouštět do dalších energetických projektů, které pomohou překlenout období přechodu k plnému využití obnovitelných zdrojů.


Naše odborné znalosti mají hluboké kořeny

Navazujeme na mnoho let zkušeností s moderní těžbou uhlí a výrobou elektrické energie. Naši pradědové a dědové díky nim vybudovali průmyslově vyspělou zemi, která patří mezi nejvyspělejší státy světa. Naše odbornost má hluboké kořeny a umožňuje nám zodpovědně řídit složité technologické procesy.


Ctíme svůj závazek k přírodě

Vždy budeme ctít svůj závazek k přírodě. Pokud jsme nuceni do ní zasáhnout, napravujeme své kroky rychle a účinně. Víc než dvě třetiny území, které jsme kdy naší činností ovlivnili, jsme už uvedli do původního stavu, nebo je právě rekultivujeme.


41 809

GWh elektrické energie vyrobené od roku 2013

1 818

GWh vyrobeného tepla netto od roku 2019

135

milionů tun vytěženého uhlí od roku 2010

3 306

zaměstnanců

45,3 km2

obnovených pozemků od data privatizace

4 200 000

stromů aktuálně vysazených

> Novinky
12. června 2024 Tisková zpráva

Výherci soutěže „Energie? Dáš to bez ní?“ si vyzkoušeli natáčení s dronem na rekultivaci u lomu ČSA

Po úspěchu v soutěži pro studenty „Energie? Dáš to bez ní?“ si soutěžící z Mostecka užili svou výhru a zúčastnili se exkurze do lomu ČSA. Zde si na rekultivovaných plochách vyzkoušeli natáčení a práci s dronem. Soutěž zorganizovalo Ekologické centrum Most ve spolupráci se skupinou Sev.en Česká energie. Vítězná družstva obdržela také dárkové šeky od skupiny Sev.en Česká energie. Číst více

6. června 2024 Tisková zpráva

V chráněných dílnách Energie o.p.s. se budou ručně vyrábět mýdla s květinami z rekultivací skupiny Sev.en Česká energie

Most 6. června 2024 - Chráněné díly Energie o.p.s. se rozvoní ručně vyráběnými mýdly ozdobenými sušenými květy, které rostou na místech, kde se dříve těžilo uhlí. Pestrobarevné louky nabízí své bohatství klientům obecně prospěšné společnosti. Ti mají možnost na rekultivacích těžebních společností ze skupiny Sev.en Česká energie nasbírat nejen vše potřebné pro svou rukodělnou vonící výrobu, ale také uprostřed květinové louky relaxovat. Číst více

3. června 2024 Tisková zpráva

Stanice záchranářů se proměnila v dětské závodiště

Hlavním tahákem byla pro děti dýmnice, což je vícepatrová tréninková dráha plná průlezů, chodeb a skluzů. Tato dýmnice je specificky navržena tak, aby simulovala skutečné podmínky, se kterými se záchranáři mohou setkat hlavně v důlním prostředí. Děti si nejdříve dýmnici prohlédly, seznámily se s tratí a poté v ní i závodily na čas. „Podobné akce spojují příjemné s užitečným. Cvičení prověřilo fyzické schopnosti dětí a shodly se na tom, že největší... Číst více
Jsme Sev.en


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby