logo Sev.en

Jsme moderní energetická skupina
Jsme SEV.EN

Více

Jsme mostem mezi konvenční a obnovitelnou energií

Více

Jsme zodpovědní k lidem a přírodě

Více
Sev.en Energy

Jsme plni energie

Více
scroll

> NAŠICH PĚT ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

Věříme v provozní dokonalost

Chceme, aby naše provozy byly na nejvyšší možné úrovni a tomu podřizujeme práci managementu i zaměstnanců. Jedině perfektním výkonem obstojíme před požadavky, které na nás klade moderní udržitelná společnost.


Rozvíjíme zdravé podnikání

Podnikání je motorem pokroku. Věříme, že férový přístup k podnikání pomáhá rozvoji celé společnosti a jsme připraveni dostát všem morálním závazkům, které z této víry plynou. Dodržujeme pravidla hry i celospolečenské požadavky na udržitelný rozvoj podnikání.


Těžíme z finanční stability a nezávislosti

Výhodou naší skupiny je výborné finanční zázemí a dostatek kapitálu. Proto jsme nezávislí na vnějších ekonomických výkyvech. Jsme natolik silní, abychom se mohli pouštět do dalších energetických projektů, které pomohou překlenout období přechodu k plnému využití obnovitelných zdrojů.


Naše odborné znalosti mají hluboké kořeny

Navazujeme na mnoho let zkušeností s moderní těžbou uhlí a výrobou elektrické energie. Naši pradědové a dědové díky nim vybudovali průmyslově vyspělou zemi, která patří mezi nejvyspělejší státy světa. Naše odbornost má hluboké kořeny a umožňuje nám zodpovědně řídit složité technologické procesy.


Ctíme svůj závazek k přírodě

Vždy budeme ctít svůj závazek k přírodě. Pokud jsme nuceni do ní zasáhnout, napravujeme své kroky rychle a účinně. Víc než dvě třetiny území, které jsme kdy naší činností ovlivnili, jsme už uvedli do původního stavu, nebo je právě rekultivujeme.


41 809

GWh elektrické energie vyrobené od roku 2013

1 818

GWh vyrobeného tepla netto od roku 2019

135

milionů tun vytěženého uhlí od roku 2010

3 306

zaměstnanců

45,3 km2

obnovených pozemků od data privatizace

4 200 000

stromů aktuálně vysazených

> Novinky
10. ledna 2023 Oznámení

Omlouváme se za nadměrný hluk způsobený poruchou technologií

Z důvodu poruchy na technologii byl odstaven do opravy blok 4 Teplárny Kladno. Při odstranění poruchy, především při odstavování bloku nelze zcela zabránit nepříjemným průvodním jevům, jako je zvýšený hluk, přestože jsou na této technologii instalovány nové tlumiče hluku. Na opravě intenzivně pracujeme. Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit plynulý chod všech technologií a tím i dodávky tepla a elektrické energie, bude blok 4 znovu uveden do provozu okamžitě po ukončení opravy.... Číst více

9. prosince 2022 Tisková zpráva

Teplárna Zlín zdražila teplo pro rok 2023 jen minimálně

Zlín 9. prosince 2022 - Teplárna Zlín zvýšila předběžné ceny tepelné energie pro rok 2023 o 24 %. Koncoví odběratelé tak za teplo zaplatí měsíčně maximálně o 200 až 300 korun více podle spotřeby. Od ledna příštího roku bude cena Teplárny Zlín v kategorii pro domácnosti 718 korun včetně DPH za GJ. Číst více

30. listopadu 2022 Tisková zpráva

Skupina Sev.en získala společnost Silo Transport, která zpracovává a prodává vedlejší energetické produkty

Praha 29. listopadu 2022 - Skupina Sev.en převzala 100 % akcií společnosti Silo Transport a.s. Ta se zabývá odkupem tzv. vedlejších energetických produktů, zejména popílků, strusky či energosádrovce, které dále prodává nebo upravuje do podoby certifikovaných výrobků a součástí stavebních materiálů.  Číst více




Jsme Sev.en


> Skupina Sev.en
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby