logo Sev.en
Sev.en
Sev.en
Sev.en
Sev.en
scroll

> NAŠICH PĚT ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

Věříme v provozní dokonalost

Chceme, aby naše provozy byly na nejvyšší možné úrovni a tomu podřizujeme práci managementu i zaměstnanců. Jedině perfektním výkonem obstojíme před požadavky, které na nás klade moderní udržitelná společnost.


Rozvíjíme zdravé podnikání

Podnikání je motorem pokroku. Věříme, že férový přístup k podnikání pomáhá rozvoji celé společnosti a jsme připraveni dostát všem morálním závazkům, které z této víry plynou. Dodržujeme pravidla hry i celospolečenské požadavky na udržitelný rozvoj podnikání.


Těžíme z finanční stability a nezávislosti

Výhodou naší skupiny je výborné finanční zázemí a dostatek kapitálu. Proto jsme nezávislí na vnějších ekonomických výkyvech. Jsme natolik silní, abychom se mohli pouštět do dalších energetických projektů, které pomohou překlenout období přechodu k plnému využití obnovitelných zdrojů.


Naše odborné znalosti mají hluboké kořeny

Navazujeme na mnoho let zkušeností s moderní těžbou uhlí a výrobou elektrické energie. Naši pradědové a dědové díky nim vybudovali průmyslově vyspělou zemi, která patří mezi nejvyspělejší státy světa. Naše odbornost má hluboké kořeny a umožňuje nám zodpovědně řídit složité technologické procesy.


Ctíme svůj závazek k přírodě

Vždy budeme ctít svůj závazek k přírodě. Pokud jsme nuceni do ní zasáhnout, napravujeme své kroky rychle a účinně. Víc než dvě třetiny území, které jsme kdy naší činností ovlivnili, jsme už uvedli do původního stavu, nebo je právě rekultivujeme.


41 809

GWh elektrické energie vyrobené od roku 2013

1 818

GWh vyrobeného tepla netto od roku 2019

135

milionů tun vytěženého uhlí od roku 2010

3 306

zaměstnanců

45,3 km2

obnovených pozemků od data privatizace

4 200 000

stromů aktuálně vysazených

> Novinky
1. prosince 2023 Oznámení

Porucha potrubí v Teplárně Kladno

V noci 30. listopadu došlo k poruše na vodovodním potrubí v Teplárně Kladno. Havárie nezpůsobila přerušení provozu Teplárny Kladno. Dopad však měla na obyvatele městské části Dříně, kde mohlo dojít ke komplikacím způsobeným unikající vodou z potrubí. Přesný rozsah havárie zjišťujeme a intenzivně pracujeme na odstranění následků a následných opravách. V současné době jsou přerušeny dodávky vody pro odběratele napojené na porouchané potrubí.   Číst více

15. listopadu 2023 Tisková zpráva

Průzkum potvrdil v lomu ČSA výskyt zhruba 300 chráněných a ohrožených druhů

Most 15. listopadu 2023 – Přestože se to na první pohled může zdát zvláštní, povrchové uhelné lomy jsou plné života a útočištěm rozmanitého společenstva rostlin i živočichů. Nabízejí totiž přírodní podmínky, které se jinde obvykle nevyskytují, a díky nepřítomnosti člověka se zde příroda může nerušeně rozvíjet. Aktuálně to potvrdil biologický průzkum vybraných lokalit lomu Československá armáda (ČSA) na Mostecku. Výzkumníci při něm zjistili mimořádnou pestrost... Číst více

14. listopadu 2023 Tisková zpráva

V programu 7grant získalo letos podporu více než sto padesát žadatelů

Most 14. listopadu 2023 - Více než sto padesát žadatelů podpořila ve dvou letošních kolech programu 7grant skupina Sev.en Česká energie. Výše podpory přesáhla 14 milionů korun. O grant mohou žádat subjekty a obyvatelé z regionů, kde působí společnosti skupiny Sev.en Česká energie, i zaměstnanci. Další desítky milionů korun poslaly společnosti Pavla Tykače obcím v regionech, kde podnikají a na podporu sportu, kultury a vzdělávání. Číst více




Jsme Sev.en


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby