logo Sev.en

> Energie a Teplo


Teplárna Kladno s.r.o.

Teplárna Kladno provozuje jeden z nejmodernějších českých kogeneračních zdrojů na výrobu elektřiny a tepla. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Teplárna tak splňuje ekologické normy České republiky i EU. Výkon kladenské elektrárny dosahuje ve třech blocích 524 MWe. Umožňují využít palivový mix s podílem biomasy a dvě flexibilní plynové turbíny.


Market Transparency REMIT Dokumenty ke stažení

> Kontakty

Teplárna Kladno s.r.o.
tel.: +420 312 645 437
fax: +420 312 644 850
e-mail: info.kladno

Dispečink Kladno (nepřetržitá služba)
tel.: +420 312 645 173
e-mail: dispel.kladno

Vyjádření k umístění inženýrských sítí
tel.: +420 312 645 539
e-mail: m.kostov

Obchodní oddělení
tel.: +420 312 644 935
e-mail: m.novakova

Vnitřní oznamovací systém (WHISTLEBLOWING)
e-mail: e-mail
tel.: +420 222 183 699

Sídlo společnosti: Dubská 257, 272 03 Kladno
Spisová značka: C 90495 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 11. listopadu 2002
Identifikační číslo: 26735865
DIČ: CZ699003245

Bankovní spojení:
Účet v CZK: Česká spořitelna, a.s., Praha 4
ČR IBAN: CZ35 0800 0000 0005 0006 5732, BIC: GIBACZPX
č.ú. 500065732/0800
Účet v EUR: Česká spořitelna, a.s., Praha 4
ČR IBAN: CZ21 0800 0000 0005 0006 6372, BIC: GIBACZPX
č.ú. 500066372/0800

Účet v CZK: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ČR IBAN: CZ44 2700 0000 0013 8770 4962, BIC: BACXCZPP
č.ú. 1387704962/2700
Účet v EUR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ČR IBAN: CZ22 2700 0000 0013 8770 4970, BIC: BACXCZPP
č.ú. 1387704970/2700


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby