logo Sev.en

> Záchranná služba


Hlavní báňská záchranná stanice Most

Zasahuje při haváriích v podzemí, provádí rychlé a účinné zásahy k záchraně životů a majetku v nedýchatelném prostředí a podílí se na odstraňování následků havárií. Spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému ČR. Poskytuje odborně-technickou pomoc důlním organizacím a dalším organizacím při činnostech prováděných hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu určeném legislativou Českého báňského úřadu.> Kontakty

V. Vančury 2332, 434 01 Most

tel: dispečink +420 476 208 750
www.hbzs.cz

Vnitřní oznamovací systém (WHISTLEBLOWING)
e-mail: e-mail
tel.: +420 222 183 699

Zřizovatel: Severní energetická a.s.
Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby