logo Sev.en

Informace pro potenciální dodavateleInformace pro potenciální dodavatele

Společnosti skupiny začaly od 1. 1. 2010 zveřejňovat poptávková a výběrová řízení na svých internetových stránkách.

Cílem tohoto kroku je větší otevřenost a transparentnost procesu výběru dodavatelů a poskytnutí rovných šancí všem potenciálním uchazečům.


Jak se přihlásit do výběrového řízení

Většina výběrových řízení je realizována elektronicky v aplikaci PROe.biz. Do těchto je možno se přihlásit jedním z následujících postupů.

Pro výběrová řízení společnosti Sev.en Inntech a.s.

Do vyhlašovaných výběrových řízení jsou zařazováni dodavatelé z katalogu evidovaných dodavatelů skupiny Sev.en (stávající dodavatelé se proto nemusí hlásit do nově vyhlašovaných výběrů).

V souhrnné tabulce připravovaných a probíhajících výběrů je uveden termín ukončení, krátký popis vystihující předmět výběru, a název společnosti vyhlašující výběrové řízení. U každého obchodního případu je možné se po rozkliknutí:

  • Ikony přihlašovací formulář (přihlašovací formulář pro nové dodavatele) - vyplněním formuláře bude odeslána žádost na kontaktní osobu pověřenou realizací výběrového řízení. Po zařazení dodavatele do výběru bude odeslána pozvánka (dodavatel obdrží mail umožňující seznámit se s podmínkami výběru a podat cenovou nabídku). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodavatele do výběrového řízení nezařadit.
  • Ikony podmínky výběru (podmínky výběru) - seznámit s podmínkami (předmět poptávky, kvalifikační předpoklady, termíny dodání, příp. realizace, platební a záruční podmínky, kontakty na vyhlašovatele, pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz).

Pro výběrová řízení ostatních společností

Do vyhlašovaných výběrových řízení jsou ručně zařazováni vybraní dodavatelé z portfolia dodavatelů skupiny Sev.en. Do připravovaných i probíhajících výběrových řízení je možné se přihlásit kontaktováním osoby pověřené provedením výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodavatele do výběrového řízení nezařadit.

Registrace dodavatelů

Potenciální dodavatelé se mohou přihlásit do katalogu dodavatelů vyplněním formuláře níže.


Registrační formulář
Podmínky pro dodavatele


Všeobecné obchodní podmínky

> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby