logo Sev.en

Informace pro potenciální dodavatele

Informace pro potenciální dodavatele


Společnosti skupiny začaly od 1. 1. 2010 zveřejňovat poptávková a výběrová řízení na svých internetových stránkách.

Cílem tohoto kroku je větší otevřenost a transparentnost procesu výběru dodavatelů a poskytnutí rovných šancí všem potenciálním uchazečům.
Jak se přihlásit do výběrového řízení


Většina výběrových řízení je realizována elektronicky v aplikaci PROe.biz. Do těchto je možno se přihlásit následujícím postupem.

Do vyhlašovaných výběrových řízení jsou automaticky zařazováni dodavatelé z katalogu evidovaných dodavatelů skupiny Sev.en (stávající dodavatelé se proto nemusí hlásit do nově vyhlašovaných výběrů).

V souhrnné tabulce připravovaných a probíhajících výběrů je uveden termín ukončení, krátký popis vystihující předmět výběru a název společnosti vyhlašující výběrové řízení. U každého obchodního případu je možné se po rozkliknutí:

  • Ikony přihlašovací formulář (přihlašovací formulář pro nové dodavatele) - vyplněním formuláře bude každý potenciální dodavatel automaticky zařazen do konkrétního probíhajícího výběru (obdrží mail umožňující seznámit se s podmínkami výběru a podat cenovou nabídku) a zároveň bude zařazen do databáze, což znamená, že bude automaticky zařazován do nově vyhlašovaných výběrů shodných s předmětem poptávky, pro který vyplnil přihlašovací formulář.
  • Ikony podmínky výběru (podmínky výběru) - seznámit s podmínkami (předmět poptávky, kvalifikační předpoklady, termíny dodání, příp. realizace, platební a záruční podmínky, kontakty na vyhlašovatele, pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz).

Pro účast v ostatních výběrových řízeních využijte kontakt uvedený u příslušného výběrového řízení.

Registrace dodavatelů

Registrace dodavatelů


Potenciální dodavatelé se mohou přihlásit do katalogu dodavatelů vyplněním formuláře níže.Registrační formulář
Podmínky pro dodavatele


Všeobecné obchodní podmínky

> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby