logo Sev.en

7GRANT

> 7GRANT


Grantový program 7GRANT

Představuje jednu z forem podpory a navázání partnerských vztahů v regionech, kde rozvíjí svou podnikatelskou činnost společnosti ze skupiny Sev.en. Jeho prostřednictvím chceme naplňovat princip společenské odpovědnosti.

Chcete podporu pro svůj projekt?
Napište nám.

Pro zaměstnance skupiny Sev.en

Finanční pomoc pouze zaměstnancům skupiny Sev.en, kteří řeší vlastní závažné zdravotní problémy nebo svých rodinných příslušníků, nabízí Pavel Tykač.

Více informací a formulář žádosti zde.

Žádost o 7grant

Skupina Sev.en využívá k podpoře a navázání partnerských vztahů výhradně grantový program 7grant. Grantová pravidla stanovují podmínky a postup při poskytování darů na realizaci konkrétních projektů.

Je určený především neziskovým organizacím a obcím majícím vztah k regionům, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti Sev.en.


Informace o žadateli (název organizace, sídlo, IČO, DIČ, právní subjektivita), přesně podle obchodního rejstříku*

Bankovní účet žadatele*

Informace o projektu (proč a na co potřebujete finanční podporu, max. 4 řádky textu)*

Příloha k žádosti (max. 2MB)

Výše finanční podpory (uveďte částku)*

Kontaktní jméno a příjmení*

Kontaktní telefonní číslo*

Kontaktní e-mail*

Poštovní směrovací číslo*

Jste zaměstnán ve skupině Sev.en?     ano      ne


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby