logo Sev.en

Spojujeme
konvenční energetiku
s obnovitelnou
budoucností

Skupina

Kdo jsme

Jsme energetická skupina, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že právě ona bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů.

Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, po výrobu elektrické energie a tepla.

BEZPEČNÝ PŘECHOD K ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Budoucnost energetiky je bezesporu v čisté energii. Jsme přesvědčeni, že přechod od klasických k obnovitelným zdrojům bude postupný a bude mít spíš charakter evoluce než revoluce. Jde o změnu nevídaných rozměrů s řadou dosud neznámých dopadů.

Naši roli vnímáme jako pojistku nebo lépe jako most mezi energetickými světy dneška a zítřka – chceme naplňovat stále stoupající poptávku po spolehlivé energii a zároveň pomoci bezpečně transformovat energetické trhy směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů.

www.energievednevnoci.cz

Jsme energetická skupina

Po přechodnou dobu bude nutné, aby konvenční i obnovitelné zdroje koexistovaly vedle sebe tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno dostatečné množství elektrické energie. Jsme připraveni vložit své znalosti, odbornou a technickou expertizu a finanční zázemí všude tam, kde je potřeba využít potenciál konvenční energetiky.


> Novinky
21. června 2024 Oznámení

Oznámení Teplárny Kladno

Kladno 21. června 2024 - V důsledku aktuálního teplého a vlhkého počasí došlo k záparu uhlí v zásobníku paliva Teplárny Kladno. V krajním případě by mohlo dojít k zahoření, proto byli z preventivních důvodů povoláni do Teplárny Kladno hasiči Hasičského záchranného sboru Kladno. Číst více

12. června 2024 Tisková zpráva

Výherci soutěže „Energie? Dáš to bez ní?“ si vyzkoušeli natáčení s dronem na rekultivaci u lomu ČSA

Po úspěchu v soutěži pro studenty „Energie? Dáš to bez ní?“ si soutěžící z Mostecka užili svou výhru a zúčastnili se exkurze do lomu ČSA. Zde si na rekultivovaných plochách vyzkoušeli natáčení a práci s dronem. Soutěž zorganizovalo Ekologické centrum Most ve spolupráci se skupinou Sev.en Česká energie. Vítězná družstva obdržela také dárkové šeky od skupiny Sev.en Česká energie. Číst více

6. června 2024 Tisková zpráva

V chráněných dílnách Energie o.p.s. se budou ručně vyrábět mýdla s květinami z rekultivací skupiny Sev.en Česká energie

Most 6. června 2024 - Chráněné díly Energie o.p.s. se rozvoní ručně vyráběnými mýdly ozdobenými sušenými květy, které rostou na místech, kde se dříve těžilo uhlí. Pestrobarevné louky nabízí své bohatství klientům obecně prospěšné společnosti. Ti mají možnost na rekultivacích těžebních společností ze skupiny Sev.en Česká energie nasbírat nejen vše potřebné pro svou rukodělnou vonící výrobu, ale také uprostřed květinové louky relaxovat. Číst více


> Klíčoví lidé


Pavlas

Luboš je prezidentem skupiny. V říjnu 2018 byl jmenován generálním ředitelem zodpovědným za řízení, správu a strategický rozvoj skupiny Sev.en.

Luboš Pavlas

Prezident a CEO skupiny Sev.en

Postolka

Jiří dohlíží na finanční operace skupiny a zaměřuje se také na posílení kontrolní činnosti.

Jiří Postolka

CFO skupiny Sev.en

Antoš

Petr je předsedou představenstva ve společnostech Vršanská uhelná, Severní energetická a Sev.en Inntech. Zastřešuje také specializované servisní a obslužné společnosti skupiny.

Petr Antoš

COO skupiny Sev.en

Lenc

Petr je ředitelem těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná. Jeho úkolem je zajistit dostatečné množství kvalitní a cenově dostupné energetické suroviny pro výrobu elektrické energie a tepla za plného respektování potřeb životního prostředí a obyvatel regionů, kterých se těžba dotýká.

Petr Lenc

Generální ředitel těžebních firem skupiny

Matys

Václav je generálním ředitelem elektrárny ve východočeských Chvaleticích a předsedou jednatelstva Teplárny Zlín. Je zodpovědný za výrobu a dodávku cenově dostupné elektrické energie.

Václav Matys

Generální ředitel společnosti Elektrárna Chvaletice
Generální ředitel společnosti Teplárna Zlín

Klanduch

Stanislav je generálním ředitelem Elektrárny Počerady.                  

Stanislav Klanduch

Generální ředitel společnosti Elektrárna Počerady

Hons

Michal je generálním ředitelem Teplárny Kladno.                  

Michal Hons

Generální ředitel společnosti Teplárna Kladno

Opplt

Daniel vede skupinový inženýrink a jeho hlavním úkolem je řízení modernizačních projektů v elektrárnách Chvaletice, Počerady i dalších provozech skupiny.

Daniel Opplt

Ředitel Sev.en Engineering s.r.o.

Opplt

Gabriela od roku 2019 působí na pozici ředitelky komunikace skupiny.

Gabriela Sáričková Benešová

Ředitelka komunikace skupiny Sev.enUzavřením dohody s ostatními akcionáři se Pavel Tykač stává jediným beneficientem uhelné společnosti. Postupným připojováním dalších společností zahajuje proces, který vyústil v roce 2018 zformováním skupiny Sev.en.

Finančník a investor Pavel Tykač, podle časopisu Forbes v současnosti šestý nejbohatší Čech, investuje do menšinového podílu ve společnosti Czech Coal, která mimo jiné vlastní hnědouhelné lomy ČSA a Vršany.

V rámci tzv. kupónové privatizace stát prodal necelou polovinu akcií uhelné společnosti soukromým vlastníkům. V první dekádě nového tisíciletí pak do soukromých rukou přešla společnost ze 100 %.

Znárodnění majetku komunistickým režimem zasadilo další těžkou ránu slibnému rozvoji. Doly se staly součástí státního podniku.

Úspěšný rozvoj impéria, včetně rozvoje uhelného byznysu rodiny, přerušil nástup nacismu k moci a následná arizace jejich majetku po okupaci Československa.

Petschkové kladli důraz na dlouhodobý rozvoj. Masivně do dolů investovali, což způsobilo, že se mostecká společnost ve dvacátých letech 20. století stala nejsilnější těžařskou společností. A nejen to. Na konci dekády finanční skupina Petschek ovládala polovinu evropské uhelné těžby, zejména doly v Německu.

Roku 1905 získal Ignatz Petschek majoritní balík akcií důlních společností od rodiny von Hohenlohe a rozvoji uhelného průmyslu na severu Čech nestálo nic v cestě.

Počátky a první rozvoj těžby hnědého uhlí na severu Čech je spojen s rodinou Petschků, jmenovitě s Mosesem, který již v době, kdy se ve většině domácností ještě topilo dřevem, rozpoznal, že uhlí je topným mediem budoucnosti.

> Historie

Počátek formování skupiny Sev.en

Vstup Pavla Tykače

Privatizace dolů

Znárodnění komunistickým režimem

Majetek rodiny včetně dolů přechází do německých rukou

Polovina evropské uhelné těžby v rukou mosteckých uhlobaronů

Rodina Petschků ovládla těžbu na severu Čech

Opíráme se o 150 let zkušeností s těžbou> Udržitelné podnikání

Udržitelnost je součástí naší DNA

Významnou součástí naší každodenní práce je vědomí odpovědnosti za trvalé zachování svěřených hodnot dalším generacím. Považujeme za naši povinnost navracet krajinu dotčenou naší činností do původního stavu. Zároveň se trvale snažíme přispívat ke zlepšování životního prostředí. Navazujeme v tom na mnohaletou tradici. Již v roce 1908 byla v Duchcově, ve městě na okraji mostecké důlní oblasti, založena první kancelář pro obnovu půdy. Dávno předtím než se slovo udržitelnost stalo běžnou součástí moderního slovníku.


Zjistit více

Jsou u nás doma


Linduška úhorní

Tento ohrožený druh žije na území vršanského biotopu v počtu zhruba sedmdesát párů. Pro menší ptačí druhy je okolí šachet s divokou přírodou ideálním prostředím. Intenzivní zemědělská činnost jim vadí a postupně proto z české krajiny mizí.

Ostřice žitná

Charakteristická vegetace se kolem šachet utváří na mokřadech a v jejich blízkém okolí. Kromě dominantních druhů zde vzácně roste Ostřice žitná, která je zvláště chráněná.

Muflon

Mufloni žijí ve stádech. Vyznačují se výborným zrakem a čichem. Jsou to velmi plachá a ostražitá zvířata, která obratně skáčou a rychle běhají. Spásají trávy, různé byliny, v zimě mechy a lišejníky. Z okolí zámku Jezeří se začali stahovat do nižších teplejších poloh, až se jim stále více stávají domovem lomy ČSA i Vršany.

Liška obecná

Z fauny savců se dá na šachtě nepravidelně pozorovat liška obecná. Je to nenáročný všežravec, který rád dává přednost tomu, co je snadno ukořistitelné a má vysokou energetickou hodnotu. Dostupnost potravy lišku přivádí i do blízkosti uhelných lomů.

Břehule říční

Kriticky ohrožený ptačí druh, který hnízdí na Vršanech. Hloubí si až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů. Jejich populace čítá na 500 párů.

Masný simentál

Velmi přizpůsobivé a nenáročné plemeno skotu, které se celoročně pase na rekultivovaných plochách vnitřních výsypek lomu Vršany a ČSA, kde má dostatek potravy i zásobu vody. Původní stádo se dvaceti kusy se postupně rozrůstá.


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby