logo Sev.en

> Aktuality

Skupina Sev.en přispěla na opravu poškozené střechy Podkrušnohorského technického muzea

Tisková zpráva

Most 5. února 2024 - Skupina Sev.en Česká energie spolu s Ústeckým krajem přispěly největším dílem k opravě střechy jedné z budov Podkrušnohorského technického muzea poškozené během loňského srpna. Budova č. p. 94, kde se propadla zhruba polovina střechy, byla díky této pomoci již opravena a je tak připravena přivítat první návštěvníky 1. března při začátku letošní sezony.

Oprava střechy si vyžádala celkové náklady 1,5 milionu korun, z čehož Sev.en Česká energie spolu s Ústeckým krajem uhradily každý půl milionu korun, zbývající prostředky dodali další partneři muzea z regionu.

„Při propadu střechy došlo naštěstí jen k minimálnímu poškození našich expozic. V dané budově je totiž shodou okolností vystavená atrapa důlní chodby, což zabránilo vzniku větších škod. Nicméně ve zbytku loňské sezony jsme museli omezit vstup do části expozice kvůli zajištění bezpečnosti návštěvníků i našich zaměstnanců,“ říká ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš a dodává: „Poskytnutá pomoc je pro muzeum velmi podstatná, protože jsme díky ní mohli zajistit rychlou opravu střechy a zabránit dalšímu poškození a znehodnocení majetku umístěného v této budově.“

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu patřícímu předchůdci nynější skupiny Sev.en Česká energie. „Návštěvníkům umožňuje nahlédnout především do historie dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Muzeum proto pravidelně podporujeme. Je důležitým svědkem umu zdejších lidí, hornického cechu, dovedností, které si předávaly generace. Chceme i po případném ukončení těžby tuto zručnost a upomínku na ni nadále v regionu zachovat. Vždyť to bylo právě hornictví a těžba uhlí, které už od dob Rakouska-Uherska náš region a vlastně i celou zemi průmyslově rozvíjelo. Značnou část expozic důlního dobývání jsme muzeu věnovali, případně dlouhodobě zapůjčili. Jedná se o vybavení hlubinných dolů i povrchových lomů, které je stále funkční,“ vysvětluje generální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Petr Lenc. 

Expozice muzea představuje historii dobývání uhlí a různých rud v Krušných horách a v Podkrušnohoří. Atmosféra autentického hlubinného dolu dovoluje i sfárání do kompletně vystrojené uhelné štoly. Nejzajímavějším exponátem muzea je unikátní technická památka – parní těžní stroj z roku 1891, který na zdejším dole pracoval až do likvidace provozu v roce 1992. Postupem doby byly do areálu soustředěny technické památky z okolních uzavíraných dolů i z blízkých povrchových uhelných lomů. Součástí prohlídkových tras je také množství venkovních exponátů – důlní stroje, železniční vybavení či důlní vozíky z okolních dolů.

Od roku 2021 Podkrušnohorské technické muzeum nabízí světový unikát – přepravu návštěvníků na závěsné důlní drážce. Ta se v dole používala pro dopravu horníků i materiálu. Tři sta metrů dlouhá trasa drážky zaveze zájemce do uhelné štoly a k důlním kombajnům, které byly ještě donedávna využívané v lomu ČSA, a které skupina Sev.en Česká energie muzeu poskytla. Stejným způsobem přepravy po svých expozicích se nemůže pochlubit žádné jiné muzeum na světě. Muzeum je otevřeno v letní sezoně od začátku března do konce října. 


Skupina Sev.en Česká energie je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Provozuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno, Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než milionu českých domácností.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace

GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby