logo Sev.en

> Aktuality

Uhelné safari letos přilákalo rekordní počet návštěvníků

Tisková zpráva

Most 13. října 2023 - Uhelné safari, tedy exkurzi do hnědouhelných lomů a rekultivačních lokalit Vršanské uhelné a Severní energetické, navštívilo v letošním roce 3 126 lidí z České republiky i zahraničí. To je nejvíce od roku 2009, kdy severočeské těžební společnosti skupiny Sev.en Česká energie tuto možnost začaly nabízet.

Organizátoři v roce 2023 pro zájemce uspořádali 166 exkurzí. Za 14 let se touto cestou s technologií těžby hnědého uhlí a následnou obnovou krajiny seznámilo již více než 30 000 lidí. Uhelné safari letos skončilo posledního září a další ročník se otevře 1. května 2024. „Kromě rekordní návštěvnosti vnímáme jako velké ocenění Uhelného safari také jeho umístění v soutěži Krušnohorská NEJ, v níž veřejnost jako nejlepší novinku v oblasti turismu vybrala nové rekultivační trasy Uhelného safari. Prohlídka rekultivací má u návštěvníků obrovský úspěch. Lidé jsou překvapeni, jak se krajina na místech ukončení těžby uhlí pod taktovkou našich rekultivátorů, ale také přičiněním samotné přírody, mění. Vzniká novodobá divočina, ale i zemědělské plochy, udržované pastviny, louky a lesy. Kouzlo mají vodní plochy, které jsou domovem velmi rozmanitého společenstva vodních ptáků,“ říká mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková a dodává: „O exkurze do aktivních lomů i na rekultivace je obrovský zájem, který převyšuje námi nabízenou kapacitu. Protože však návštěvy probíhají za plného provozu, zvýšení počtu exkurzí není možné.“

Návštěvníci Uhelného safari si mohou zvolit ze sedmi tras vedoucích do lomů ČSA nebo Vršany, na rekultivované plochy, a pro děti je připravena speciální trasa Baby safari. Ta je kromě lomu ČSA zavede na interaktivní prohlídku Podkrušnohorského technického muzea v Mostě – Kopistech. Největší zájem byl i letos o návštěvu lomu ČSA, kam mířilo 44 exkurzí. Hlavní trasa zde vede ke kolesovému rýpadlu KU800, rýpadlu KU300 na dobývání uhlí, zakladači zeminy ZP6600 a dále na mostecký hipodrom, který patří mezi úspěšně rekultivovaná území, k jezeru Most a končí u přesunutého děkanského kostela.

Kromě Uhelného safari nabízela skupina Sev.en Česká energie pod názvem Energy tour 2023 také exkurze do elektráren Chvaletice a Počerady a do tepláren v Kladně nebo Zlíně. Tuto možnost letos využilo 194 lidí v celkem 14 výpravách. Největší zájem přitáhla elektrárna Chvaletice, která přivítala 93 osob, Počerady pak navštívilo 72 zájemců. Mimo program Energy tour zavítalo do Elektrárny Chvaletice dalších 14 mimořádných exkurzí (většinou školních), a další návštěvníci přišli během dne otevřených dveří. Podobně nabízí školní a zaměstnanecké exkurze Elektrárna Počerady. „Těší nás rostoucí zájem veřejnosti o výrobu elektřiny. Při exkurzích si návštěvníci udělají velmi názornou představu, jaké úsilí je třeba vynaložit, aby do jejich domácí zásuvky proudil vždy dostatek elektřiny,“ dodává Eva Maříková.


Skupina SEV.EN ČESKÁ ENERGIE je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než miliónu českých domácností.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace

GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby