logo Sev.en

> Aktuality

V letošním prvním kole grantového programu 7grant uspělo více než 100 žadatelů

Tisková zpráva

Praha 29. května 2023Skupina Sev.en podpořila více než stovku žadatelů z letošního prvního kola programu 7grant. Celková částka podpory přesáhla 10 milionů korun. Grantový program je jednou z forem podpory a navazování partnerských vztahů. Naplňuje tak princip společenské odpovědnosti v regionech, kde skupina Sev.en podnikatelsky působí. O grant mohou žádat jak obyvatelé zmíněných lokalit, tak zaměstnanci skupiny.

„Chceme být dobrým sousedem, a tak podporujeme různé projekty a činnosti v regionech, kde působíme. Zajímají nás hlavně environmentální projekty, sportovní činnosti, podpora technického vzdělání nebo akce související s rozvojem regionu,“ řekla mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová.

Mezi úspěšnými žádostmi se v letošním prvním kole objevila například podpora 2. ročníku multižánrového Pobřežního festivalu – hlavní scény na lodi Tajemství divadla bří Formanů, která dříve vozila uhlí do Chvaletic a v rámci festivalu bude ve dnech 13. – 16. července kotvit poblíž chvaletické elektrárny nebo podpora multižánrového benefičního festivalu v areálu zámku v Cholticích pro centrum, které se stará o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Skupina Sev.en podpořila také opravu místní komunikace v lokalitě Hliňák v obci Tetov na Pardubicku a řadu sportovních a volnočasových aktivit. Díky 7grant vznikne rovněž montovaná hala o rozměrech 24x10 m s příhradovou konstrukcí a extrémně odolnou plachtou u Jezera Most, ve které najdou přístřeší lodě mládežnických kategorií vodních sportů. Ze světa vědy můžeme jmenovat například podporu výzkumu transformace post-těžebních regionů. V Kladně je pak zajímavým počinem příspěvek na projektovou dokumentaci na přeměnu bývalého vodojemu z přelomu 19. a 20. století na galerii s muzeem.

„Podpora aktivit místních komunit je pro nás velmi důležitá a 7grant je transparentní způsob, jak nad rámec zákonných odvodů státu a regionům peníze do těchto oblastí rozdělit,“ dodala Gabriela Sáričková Benešová.

V současné době skupina Sev.en přijímá žádosti o granty v rámci druhého kola, a to až do konce srpna. O přidělení grantu rozhoduje vedení společnosti na základě doporučení grantové komise, kterou zajímá především vliv projektu na rozvoj místní komunity v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit dospělých či mládeže nebo přínos pro životní prostředí. Podrobná pravidla grantu i přihlašovací formulář naleznete zde: https://www.7.cz/cz/grant/


Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace

GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby