logo Sev.en

> Aktuality

Hmyzí hotel do mosteckého parku vyrobili zruční truhláři ze společnosti Rekultivace

Tisková zpráva

Most 21. března 2023 - Stejný hmyzí hotel, jaký už obývají noví nájemníci na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA, postavili během zimních měsíců truhláři firmy Rekultivace ze skupiny Sev.en ve spolupráci s městem Most také v parku Šibeník. S prvními teplými jarními dny může začít velké hmyzí stěhování.

Hmyzí hotel má na zadní straně informační tabuli, která představuje některé z jeho potenciálních nájemníků. Jak si žijí slunéčka sedmitečná, blanokřídlí nebo třeba škvoři, mohou Mostečané sledovat při svých procházkách parkem. Na rekultivovaných plochách kolem povrchových lomů Vršany a ČSA se nachází několik hmyzích hotelů. Jeden z prvních byl umístěn nedaleko cyklostezky na Slatinické výsypce u lomu Vršany. Během loňských prázdnin vyrostl hmyzí hotel u altánu na vnitřní výsypce lomu ČSA. Doplnil biotop, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Multifunkční biotopy vznikají na výsypkách lomů obvykle na územích mezi zemědělskou či lesnickou rekultivací. Tvoří je vodní plochy a mokřady a doplňují kamenné mohyly, hromady odumřelého dřeva i písčité a štěrkové plochy. Takto vytvořené životní podmínky vyhovují odlišným živočišným druhům. Hmyzu se daří v odumřelém dřevě nebo v písčitých plochách, kamenné mohyly jsou útočištěm pro bezobratlé i plazy, jako pozorovatelnu je využívají ptáci.


Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace

GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby