logo Sev.en

> Aktuality

Rekultivace hnědouhelných lomů jsou rájem pro motýly

Tisková zpráva

Most 17. března 2023 - Nově vznikající zemědělské rekultivace bývalého lomu Šverma rozkvetou pestrými květy. Tradiční udržované travnaté louky v těchto místech nahradí pastva pro motýly a jiný hmyz. Propojí tak se zemědělskými plochami přírodě ponechané části rekultivací, které jsou zejména na přechodu mezi lesem a loukou přirozeným motýlím rájem.

Lesnické rekultivace a plochy ponechané přirozené přírodní obnově jsou motýlů a blanokřídlých doslova plné. Tyto biotopy poskytují hmyzu ideální podmínky pro život. Jinak je to ale v případě obdělávané zemědělské krajiny a lokalit osídlených lidmi. Motýlinemají na pravidelně udržovaných zemědělských plochách šanci dokončit svůj životní cyklus a ani kvetoucí rostliny nestihnou uzrát a rozmnožit se a tím poskytnout motýlům vše, co pro život potřebují. Přírodě ponechané plochy mají v tomto případě nad zemědělskými zásadně navrch. Tento rozdíl se snaží odborníci rekultivátoři z těžebních společností skupiny Sev.en vyrovnat a i na obdělávaných plochách vytvořit prostředí vhodné pro život hmyzu.  „Motýli v poslední době mizí z osídlené krajiny. Proto se pro ně snažíme vytvářet při zakládání nových zemědělských rekultivací vhodné podmínky, které jim vyhovují a udrží je zde,“ říká vedoucí rekultivací Vršanské uhelné Stanislav Brož.

Při zakládání květinové louky je nutné dbát na pestrou skladbu rostlin, později je důležitý postup seče. „Louky se v současné době sečou většinou celé naráz. Některé druhy květin tak nemají čas se vysemenit a i dobře založenou louku časem nahradí pouze travní porost. Proto se musí květinová louka sekat postupně po částech. Jen tímto způsobem si květinová louka udrží dlouhodobě svůj charakter a dokáže poskytnout „pastvu“ hmyzu i motýlům, “ doplnil Stanislav Brož.

Kromě kvetoucí louky se na nově zakládané rekultivaci vysadí také sad ovocných stromů. „Sady ovocných stromů se v krajině kolem menších sídel, dříve vesnic, dnes obcí a měst, běžně vysazovaly. Na rekultivace chceme vrátit místní odrůdu hrušně koporečku, ale také například třešně, jabloně a další ovocné druhy,“ prozradil Stanislav Brož. Celkem bude sad čítat více než stovku stromů.


Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace

GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby