logo Sev.en

> Aktuality

Skupina Sev.en získala společnost Silo Transport, která zpracovává a prodává vedlejší energetické produkty

Tisková zpráva

Praha 29. listopadu 2022 - Skupina Sev.en převzala 100 % akcií společnosti Silo Transport a.s. Ta se zabývá odkupem tzv. vedlejších energetických produktů, zejména popílků, strusky či energosádrovce, které dále prodává nebo upravuje do podoby certifikovaných výrobků a součástí stavebních materiálů. 

Právě v rozvoji zpracování a obchodu s vedlejšími energetickými produkty vidí Sev.en velký potenciál. „V době nedostatku přírodních zdrojů je právě cirkulární ekonomika a druhotné využití materiálů tou správnou cestou,“ vysvětluje Petr Hodek, nově jmenovaný člen představenstva Silo Transport.

Vedlejší energetické produkty mají ty nejlepší certifikované vlastnosti, a to jak pro stavebnictví, tak i pro další obory. S úspěchem se už nyní využívají například pro velké liniové stavby či rekultivace. Jsou také součástí některých betonových směsí, jejichž vlastnosti vylepšují. A jejich využití může být do budoucna ještě širší.

Pro skupinu Se.ven představuje tato akvizice logickou vertikální integraci. Dosud jsme vedlejší energetické produkty vzniklé v našich elektrárnách a teplárnách prodávali různým obchodníkům a distributorům, mimo jiné i Silo Transportu. Nyní se chceme více podílet nejen na jejich dalším zpracování a následném prodeji koncovým zákazníkům, ale i na hledání možností dalšího využití,“ dodává Petr Hodek.

Společnost dál bude řídit stávající management v čele s generálním ředitelem Václavem Holečkem. Do představenstva skupina Sev.en nominovala Petra Hodka.  

 „Obchod se zpracovanými vedlejšími energetickými produkty se stal zajímavějším poté, co v posledních letech výrazně vzrostly ceny stavebních materiálů. Díky integraci s dosavadním dodavatelem surovin má Silo Transport předpoklady pro další rozvoj postavení na trhu,“ říká Václav Holeček a dodává: „Výhodou Silo Transportu jsou dlouholeté zkušenosti, velké skladovací kapacity, schopnost rychlého dodání po silnici i železnici včetně kontinuálního výzkumu a vývoje ve spolupráci s certifikovanou laboratoří v Hradci Králové a s VUT Brno.

Z hlediska objemu obchodů vykazuje Silo Transport roční tržby přesahující sto milionů korun. Kupní cena akvizice nebude zveřejněna.

 
Kontext:

Společnost Silo Transport kupuje od českých provozovatelů uhelných elektráren a tepláren zejména popílky včetně fluidních, energosádrovec, strusku a stabilizát. Popílek je produkt vzniklý spalováním mletého černého a hnědého uhlí, který se pak používá jako přísada do betonu či cementu. Energosádrovec je výsledný produkt z odsiřování spalin. Jedná se o chemicky čistý materiál, který se používá hlavně k výrobě sádrokartonových desek.Struska je vedlejší produkt při spalování uhlí v granulačních kotlích a používá se k povrchovým násypům či zásypům. Stabilizát je směs popílku a pojiva, která se vyrábí v mísícím zařízení elektrárny nebo je výsledným produktem při fluidním způsobu spalování uhlí. Používá se hlavně v geotechnických činnostech.

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

 


 

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en

GSM: +420 725 327 758
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby