logo Sev.en

> Aktuality

Ochlazení spouští topnou sezónu ve Zlíně

Tisková zpráva

Zlín 19. září 2022 - Topná sezóna ve Zlíně bude dnes zahájena. Teplo pro sedmnáct tisíc domácností, úřady, školy, nemocnici a další odběratele vyrábí z domácího hnědého uhlí a biomasy Teplárna Zlín ze skupiny Sev.en Energy.

Na topnou sezónu se Teplárna Zlín připravila během letní odstávky výroby tepla a teplé vody. Provedeny byly plánované práce na údržbě a opravě zařízení pro rozvod tepelné energie. Kompletně byl odstavený páteřní horkovod zásobující teplem sídliště Jižní svahy. Dále byly provedeny revizní, údržbové a opravné práce rozvodného tepelného zařízení. Pro nadcházející topnou sezónu tak Teplárna Zlín zaručila vysokou spolehlivost dodávek tepla z centrálního zdroje a je dobře připravena na zimu.

Zahájení topné sezóny v polovině září není nijak výjimečné. Topná sezóna podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 °C pro následující den. Podle dlouhodobého průměru začínají teplárny topit 17. září.

Ve Zlíně vyrábí teplo Teplárna Zlín, která ho distribuuje ke konečným odběratelům také prostřednictvím městské společnosti Teplo Zlín a.s. Tato tepelná energie, sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody, vzniká spalováním domácího uhlí z lomů ze severu Čech a biomasy v účinných zařízeních kombinovaně vyrábějících i elektrickou energii.

Teplárna Zlín s.r.o. je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. Provozuje dva výrobní bloky. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době teplárna využívá moderní zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002. Společnost je se svými 150 zaměstnanci významným regionálním zaměstnavatelem.


Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby