logo Sev.en

> Aktuality

Sev.en Energy vstupuje přípravou projektů do solární energetiky

Tisková zpráva

Most 15. září 2022 - Skupina Sev.en Energy připravuje na Mostecku pět projektů nových fotovoltaických elektráren. Druhý největší producent elektřiny v ČR tak aktivně vstupuje do moderního energetického odvětví. Svoji stávající a aktuálně zcela vytíženou výrobní kapacitu v uhelných elektrárnách tím rozšíří o dalších 130 MW z obnovitelných zdrojů.  

Výkon nových fotovoltaických elektráren představuje 6 % z celkové kapacity fotovoltaik v ČR. Jejich roční výroba se bude pohybovat kolem 130 GWh. Takové množství zelené energie by samo o sobě pokrylo přes
2 % roční spotřeby Ústeckého kraje.

„Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu a pomohou České republice k ozelenění elektroenergetického mixu. Budeme tak mít zase o krok blíže k plnění národních dekarbonizačních cílů. Současně je tento projekt důležitou součástí transformace Sev.en Energy, a to zejména v synergii s jejím hlavním transformačním projektem Green Mine,“ říká Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů Sev.en Energy.

Skupina v současné době zpracovává podklady ke stavebnímu povolení pro všech pět projektů, čímž se přibližuje samotnému počátku výstavby ve vybraných lokalitách v okolí měst Most a Litvínov. Nové elektrárny by mohly začít vyrábět v roce 2025.

„Rádi bychom posílili konkurenceschopnost zelené energie z velkých fotovoltaických elektráren. Intenzivně mapujeme prostředí PPA (Power Purchase Agreement) kontraktů s ambicí najít pro tuto energii přímé spotřebitele. Vedeme také jednání s potenciálními investory, kteří se zajímají o přímý kapitálový vstup do tohoto čerstvě resuscitovaného odvětví české energetiky,“ vysvětluje Pavel Farkač. 

Sev.en Energy se i nadále zaměřuje primárně na zdroje se stabilní dodávkou energií, nicméně kapacita nových solárních elektráren má podle Pavla Farkače potenciál zajistit energetickou soběstačnost novým investičním záměrům v regionu. „Velikost 130 MW přitom odráží pouze první vlnu záměrů Sev.en Energy v oblasti FVE. V zásobníku máme další plochy s ještě větším energetickým potenciálem,“ uzavírá Pavel Farkač.

Všech pět zdrojů by mělo vyrůst mimo pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu, nehrozí tedy, že by zabíraly půdu například pro zemědělskou produkci. Zčásti budou využity i některé brownfieldy.


Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby