logo Sev.en

> Aktuality

Na rybnících u Horního Jiřetína vznikají unikátní plovoucí ostrovy pro hnízdění vodních ptáků

Tisková zpráva

Most 11. srpna 2022 - Unikátní plovoucí ostrovy vybudované vodním ptákům přesně na míru instalovali akademici z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) na dvou vodních plochách, které patří skupině Sev.en Energy. Těžaři s akademickým světem spolupracují na zlepšení podmínek pro hnízdění vodních ptáků. Ostrovy i jejich části umístěné pod hladinou zároveň poskytnou vhodná stanoviště dalším organismům vázaným na vodní prostředí, jako jsou například bezobratlí, obojživelníci a ryby.

Plovoucích ostrovů je na vodních plochách v České republice již několik. Ty od České zemědělské univerzity na rybnících u Horního Jiřetína jsou ale výjimečné. Nejen že poskytnou vhodná stanoviště pro hnízdění vodních ptáků a prostor pro život dalším vodním živočichům, zároveň umožní zvýšit kvalitu vody pomocí účinného odstraňování organického znečištění a živin i celkovou biodiverzitu mokřadního ekosystému. Navíc se dokáží přizpůsobit požadavkům konkrétního druhu. Mohou být vytvořeny jako vhodné stanoviště pro racky chechtavé, kteří přitahují i další druhy, jako jsou potápivé kachny nebo rybáci obecní.

„Plovoucí ostrovy, které jsme použili na vodních plochách Sev.en Energy, se od jiných podobných prvků na vodních hladinách liší. Konstrukční řešení ostrovů jsou chráněna prostřednictvím užitného vzoru 34438. Hlavním partnerem projektu společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba byly otestovány mechanická odolnost konstrukcí, způsob osázení vodními a mokřadními rostlinami a také provozování a údržba ostrovů. Jejich konstrukce zároveň umožňuje přizpůsobení ostrova požadavkům konkrétních druhů ptáků (kachen a racků). Mají totiž rozdílné nároky jak na vegetační pokryv a substrát pro umístění hnízda, tak například i na výšku ostrova nad vodní hladinou,“ uvedla Zuzana Musilová z Fakulty životního prostředí ČZU, která koordinuje projekt financovaný z Norských fondů výzvy Rago. Na severu Čech jsou vodní plochy u Horního Jiřetína jediné, kde Česká zemědělská univerzita své plovoucí ostrovy instalovala.

V rámci projektu jsou umělé plovoucí ostrovy umisťovány na vodní hladiny převážně v územích cenných z hlediska ochrany přírody, jako jsou Evropsky významné lokality a Zvláště chráněná území. Základní plocha jednoho ostrova je 32 m2 a je sestaven ze 16 dílů o ploše 2 x 1 metr. Plovoucí ostrovy pomohou vrátit do rybničních a dalších mokřadních lokalit chybějící prvek ekologické stability křehkých ekosystémů, jejichž funkci významně ovlivňují intenzivní obhospodařování i další činnosti člověka, jako je například těžba.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby