logo Sev.en

> Aktuality

Nové biotopy nabízí domov drobným živočichům a jsou důležitým zdrojem vody

Tisková zpráva

Most 9. srpna 2022 - Na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku vznikají biotopy, které jsou domovem pro celou řadu hmyzu, obojživelníků i ptáků. V horkých letních dnech, které panují právě nyní, jsou nejdůležitější malá nebeská jezírka. Pro vznik takových biotopů využívají rekultivátoři místa, kde voda zůstává přirozeně a další prvky se do jejich blízkosti doplňují. Multifunkční biotopy jsou důležité nejen jako útočiště rozmanitých druhů drobných živočichů. Jsou zdrojem vody a dotvářejí ráz nově vznikající krajiny, která je díky nim členitější a pestřejší.

V lokalitě ČSA vyrostl během prázdnin také první hmyzí hotel. Nedaleko altánu na vnitřní výsypce lomu ČSA jej postavili zaměstnanci společnosti Rekultivace. „První hmyzí hotel na výsypce lomu ČSA je jakýmsi doplněním biotopu, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti,“ uvedla Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení rekultivací a pozemků ČSA. Způsobů, jak nově vznikající krajinu na rekultivacích osidlovat různými živočišnými druhy, je ale mnohem více.

Multifunkčních biotopů je na výsypkách lomu ČSA několik. Tvoří je vodní plochy a mokřady a doplňují kamenné mohyly, hromady odumřelého dřeva i písčité a štěrkové plochy. Takto vytvořené životní podmínky vyhovují odlišným živočišným druhům. Hmyzu se daří v odumřelém dřevě nebo v písčitých plochách, kamenné mohyly jsou útočištěm pro bezobratlé i plazy, jako pozorovatelnu je využívají ptáci. Právě pro hmyz, který ke svému životu potřebuje písčité plochy, nechávají rekultivátoři na výsypkách zdánlivě nepotřebné hromady písku. Ty jsou ideálním domovem i pro některé druhy včel. „Písečná stanoviště jsou plná života. Na drobných „pískovištích“ žije několik maličkých druhů, například zlatěnky, bodulky a další, mající tři až šest milimetrů,“ chválí prostředí na rekultivacích Markéta Hendrychová z České zemědělské univerzity. Některé druhy žijící na pískovištích rekultivací ČSA se vyskytují v republice velmi vzácně, proto jsou odborníky na žahadlový hmyz velmi ceněna.

Těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany spravuje Severní energetická a. s. ze skupiny Sev.en Energy. Těžba v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Severní energetická v roce 2021 bezmála 187 milionů korun.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby