logo Sev.en

> Aktuality

Pod elektrickým vedením Teplárny Kladno vznikají motýlí dálnice

Tisková zpráva

Kladno 27. července 2022 - Pod elektrickým vedením Teplárny Kladno ze skupiny Sev.en Energy vznikají biotopy, které jsou domovem vzácných a chráněných živočichů. Údržbu průseků pod elektrickým vedením provádí Teplárna Kladno ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Kladno a Vladimírem Hulou z Mendelovy univerzity v Brně. Díky šetrné odborné péči jsou průseky ideálním místem pro život našich nejohroženějších druhů motýlů.

Průseky elektrického vedení jsou vnímány jako nutné zlo. Stromy a keře, které zde rostou přirozeně, jsou zdrojem problémů pro provozovatele přenosové sítě, protože jejich růstem vzniká vysoké riziko požáru či dokonce poranění. Je tedy nutné tyto porosty pravidelně prosekávat, aby nedosáhly výšky tří metrů. Pokácená hmota se buďto nechává ležet na místě, či se štěpkuje. Existuje ještě možnost celý porost vyfrézovat včetně povrchu půdy. Místo po zásahu vypadá tak, že zdánlivě jen těžko láká živočichy k osídlení. Ve skutečnosti se ale průseky stávají při odborné péči oázou biodiverzity.

Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy začala údržbu průseků pod elektrickým vedením provádět tak, aby se zde dařilo motýlům a případně i dalším skupinám bezobratlých. „Jako vzorová byla vybrána tři místa v okolí osady Dříň. Na těchto místech jsme se nyní zaměřili na to, co zde roste a létá a bylo velkým překvapením, že díky naší péči zde potkáváme několik ohrožených druhů motýlů a rostlin. Ne ledajakých! Jedná se dokonce o druhy z Červeného seznamu bezobratlých České republiky, tedy těch nejohroženějších našich motýlů,“ prozradil Petr Hamouz, vedoucí technik elektro Teplárny Kladno, který na šetrném přístupu k průsekům společně s akademiky z Mendelovy univerzity v Brně a odborníky na životní prostředí z kladenského magistrátu spolupracuje. Zcela unikátní je výskyt soumračníka skořicového (Spialia sertorius), který je veden v červeném seznamu jako druh zranitelný. Tento motýl se vyvíjí na rostlinách krvavce menšího (Sanguisorba minor). Tato rostlina miluje osluněné polohy, často roste i z holé skály a těmto podmínkám je i plně přizpůsobený tento motýl. „Takový biotop, tedy obnažená půda či skála, kde jsou ustálené podmínky a je zde blokovaný nástup stromů a další vegetace, je u nás vzácným, a proto se soumračník skořicový vyskytuje prakticky pouze v chráněných územích. A my jej máme v průseku pod elektrickým vedením! Tedy skvost, o který se vyplatí se starat. Společně s ním se zde vyskytuje plejáda dalších druhů,“ doplnil Petr Hamouz. Asi největším klenotem jsou barevní modrásci. Nejvýznamnější je velmi početná populace krásného modráska černolémého (Plebejus argus). Tento podle červeného seznamu téměř ohrožený motýl zde vytváří populaci čítající stovky jedinců. „Vyžaduje nízký trávník s dostatkem vikvovitých rostlin, tedy přesně to, co zde vytváříme. Na lokalitách můžeme potkat celou řadu dalších charizmatických druhů a všechny z nich spojuje jeden jmenovatel. Nízký nezapojený trávník s jednotlivými osluněnými keři. Něco, co u nás bylo historicky formováno pastvou dobytka a později nahrazeno pojezdem těžké techniky či těžbou. Naše krajina totiž velmi výrazně zarůstá a právě pravidelnou údržbou pod vysokým vedením toto zarůstání blokujeme a dáváme šanci druhům, které z naší krajiny mizí. Není to jednoduchý úkol a stávající způsoby údržby nejsou zcela optimální. Budeme se však snažit tuto údržbu upravit tak, aby vyhovovala nejen druhům zjištěným, ale i případně druhům, které zde doposud zjištěny nebyly. A samozřejmě i na větších plochách než doposud,“ uzavřel Petr Hamouz.


Teplárna Kladno s.r.o. je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. V Kladně provozuje jeden z nejmodernějších českých kogeneračních zdrojů na výrobu elektřiny a tepla. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Teplárna tak splňuje ekologické normy České republiky a zároveň nové předpisy EU platné od roku 2021. Výkon kladenské elektrárny dosahuje 524 MWe. Společnost se tak řadí mezi největší výrobce energie v ČR. Díky poskytování podpůrných služeb také výrazně přispívá ke stabilitě energetické soustavy. Společnost zároveň vyrábí teplo pro město Kladno a jeho více než 18 tisíc domácností a firem. Se svými 238 zaměstnanci patří mezi významné zaměstnavatele v regionu.
 

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby