logo Sev.en

> Aktuality

Letošní letní odstávka dodávek teplé vody je plánována na třetí červencový týden

Tisková zpráva

Zlín 8. července 2022 - Během letní technologické odstávky bude ve Zlíně přerušena dodávka tepla a teplé vody od neděle 17. července od 16:00 hodin do neděle 24. července do 18:00 hodin. Přerušení dodávek tepla se letos dotkne odběratelů tepla a teplé vody pouze v lokalitě sídliště Jižní svahy, ať už jde o zákazníky dodavatele Teplárna Zlín nebo městské společnosti Teplo Zlín a.s.

Pro zbytek města není naplánované plošné omezení dodávek tepla. Během sedmidenní odstávky budou provedeny plánované práce na údržbě a opravě zařízení pro rozvod tepelné energie. Kompletně bude odstavený páteřní horkovod zásobující teplem sídliště Jižní svahy. Ostatní horkovodní větve z Teplárny Zlín směrem do města Zlín budou během těchto opravných prací v provozu, stejně jako parovodní část rozvodů tepla. Opravné práce na horkovodu budou probíhat souběžně ve čtyřech různých lokalitách. Na opravných pracích se bude celkově podílet více než dvacet pracovníků, ať už jde o zaměstnance Teplárny Zlín nebo externích spolupracujících firem. Přípravy na opravné práce, které budou během odstávky horkovodu prováděny, probíhají už od června.

„Přerušení dodávek energií je nezbytné k provedení revizních, údržbových a opravných prací našeho rozvodného tepelného zařízení. Nechceme nikomu z našich zákazníků odstávkou znepříjemňovat léto. Je ale nutná, abychom zaručili vysokou spolehlivost dodávek tepla z centrálního zdroje a byli dobře připraveni na zimu. Věřím, že se nám podaří vše potřebné v termínu odstávky zvládnout. Dodávky tepla obnovíme hned, jakmile budou nezbytné práce dokončeny, je možné, že to bude dříve než po naplánovaných sedmi dnech,“ uvedl Václav Matys, generální ředitel Teplárny Zlín.

Informaci o plánovaném přerušení dodávek během letní technologické odstávky 2022 naleznete i na webových stránkách https://www.7energy.com/cz/cinnosti/#teplarna-ve-zline

Teplárna Zlín s.r.o. je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. Je výrobcem tepla pro město Zlín. Provozuje dva výrobní bloky, ve kterých spaluje uhlí, biomasu a bioplyn pro výrobu elektřiny a páry. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době využívá teplárna pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002. Díky tomu splňuje přísné ekologické limity jak ČR, tak i nové předpisy EU platné od roku 2021. Společnost je se svými 150 zaměstnanci významným regionálním zaměstnavatelem.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.
 


Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby