logo Sev.en

> Aktuality

Energetická krize a omezené dodávky plynu zlínské domácnosti neohrozí

Tisková zpráva

Zlín 25. května 2022 - Bezmála sedmnáct tisíc zlínských domácností využívá dodávek tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem (CZT). Vyjma domácností zajišťuje CZT ve Zlíně dodávky tepla také pro veřejné budovy jako školy, nemocnici, městské lázně a podobně. Odběratelé tepla ze Zlína nemusí mít obavu z nedostatku plynu, který by mohl Českou republiku postihnout. Teplo v jejich domovech je z domácích zdrojů.

Ve Zlíně vyrábí teplo Teplárna Zlín, která ho distribuuje ke konečným odběratelům také prostřednictvím městské společnosti Teplo Zlín, a.s. Tato tepelná energie, sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody, vzniká spalováním domácího uhlí z lomů ze severu Čech a biomasy v účinných zařízeních kombinovaně vyrábějících i elektrickou energii.  Případný nedostatek plynu v době energetické krize proto dodávky tepla ke zlínským odběratelům nijak neohrozí. Cena energie v souvislosti s plánovaným odchodem Evropské unie od jaderných a uhelných zdrojů a růstem cen emisních povolenek neustále stoupá, centrální zásobování teplem však trvale zůstává nejlevnější variantou.  

V době turbulentních změn na energetickém trhu, kdy je Evropská unie závislá na dodávkách plynu z Ruska a sama nebude schopna tuto situaci v dohledné době řešit, je takové spojení s výrobcem využívajícím výhradně tuzemské energetické zdroje pro odběratele výhrou. Vzhledem ke stabilitě a dostupnosti domácího uhlí a biomasy je cenově nejvýhodnější. Pro odběratele je tak v současné době důležité nepodlehnout mylným představám o levnějším domovním zdroji. Vybudovat si vlastní domovní či blokovou plynovou kotelnu nebo si pořídit tepelné čerpadlo je nákladná investice, kterou to ovšem nekončí. Na rozdíl od napojení do systému centrálního zásobování je v takovém případě nutné mít připravené další peníze na provoz takového zdroje, například na údržbu a revize a zároveň vytvářet rezervy na obnovu celého zařízení po jeho dožití. Z tohoto pohledu a při současných cenách elektrické energie a plynu je cena tepla a teplé vody z centrálního zásobování ve Zlíně téměř poloviční. Kromě ceny je další velkou výhodou centrálního vytápění jeho bezpečnost, uživatelský komfort, snadná ovladatelnost, spolehlivost a velmi důležitý aspekt ekologická šetrnost. Většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší, využívány jsou také obnovitelné zdroje energie.

V rámci celé České republiky je z centralizovaných zdrojů tepla, tedy tepláren, elektráren a průmyslových energetik s dodávkou tepla, blokových a domovních kotelen zásobováno zhruba 1,7 milionu domácností. Ve statutárních městech je průměrný podíl dálkového vytápění u domácností 65 %. Dálkové vytápění je vhodné při velké hustotě bydlení, například na sídlištích a v bytových domech. S výstavbou nových bytových domů, kde developeři oceňují přínosy dálkového vytápění, počet připojených odběratelů pomalu roste.


Teplárna Zlín s.r.o. je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. Je výrobcem tepla pro město Zlín. Provozuje dva výrobní bloky, ve kterých spaluje uhlí, biomasu a bioplyn pro výrobu elektřiny a páry. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době využívá teplárna pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002. Díky tomu splňuje přísné ekologické limity jak ČR, tak i nové předpisy EU platné od roku 2021. Společnost je se svými 150 zaměstnanci významným regionálním zaměstnavatelem.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby