logo Sev.en

> Aktuality

Mezinárodní investice Sev.en Group Pavla Tykače dále porostou v Sev.en Global Investments

Tisková zpráva

Praha, 14. ledna 2022 - Nově vzniklá skupina Sev.en Global Investments od 1. 1. 2022 zastřeší strategický mezinárodní rozvoj investic Pavla Tykače. Pod vedením Alana Svobody bude dále pokračovat v úspěšné expanzi zahájené před třemi lety v rámci divize fúzí a akvizic Sev.en Group. Skupina je dnes již zastoupena na třech kontinentech a očekává letošní obrat 1,3 mld. EUR.

Sev.en Global Investments bude řídit všechny dosud realizované zahraniční investice i realizovat další atraktivní růstové příležitosti. Kromě tradičních oborů jako je energetika a těžba, se skupina zaměří i a na další odvětví. Předmětem zájmu jsou zejména ta, která díky investičním omezením institucionálních investorů nabízejí příležitosti pro privátní kapitál, jako jsou např. ocelářství, petrochemická výroba a další průmyslové sektory. Sev.en Global Investments se aktuálně zajímá také o příležitosti ve finančním a farmaceutickém sektoru.

Sev.en Global Investments se opírá o zkušený expertní tým v čele s ředitelem Alanem Svobodou. Ten vede mezinárodní expanzi Sev.en Group už od roku 2018.

Máme za sebou tři velmi úspěšné roky růstu. Díky uváženému investování, řízenému rozvoji získaných firem i vývoji na komoditních trzích se naše investice násobně zhodnotily. Nebojíme se geografické expanze. Kromě Evropy jsme přítomni také v USA a v Austrálii a intenzivně vyhledáváme další příležitosti. Vnímáme, že privátní kapitál nachází nejlepší uplatnění tam, kde začíná být cítit nedostatek institucionálních peněz. O řadu sektorů totiž ztrácejí investoři zájem, protože jsou často nešťastně nálepkovány jako nedostatečně „zelené“, udržitelné nebo sociálně rovné. Přitom jsou pro rozvoj ekonomiky a její úspěšnou transformaci i nadále klíčové. Vidíme, že takových příležitostí se objevuje a bude objevovat stále více. Chceme je co nejlépe využít a poskytnout chybějící zdroje, a proto vzniká Sev.en Global Investments, která má silný kapitál, zkušené odborníky, široké obchodní kontakty i další předpoklady uspět,“ vysvětluje Alan Svoboda.

 „Na každou naši investici se díváme zároveň jako na platformu pro další růst a šanci na synergické propojení s již existujícím portfoliem. Stavíme na našem profesionálním investičním citu, ale také na silné kompetenci lokálních manažerů akvírovaných firem. Musím říct, že jsme vždy měli na skvělé lidi velké štěstí,“ dodává.

Mezi významné zahraniční akvizice Svobodova týmu patří např. společnost Blackhawk Mining, která je jedním z největších producentů metalurgického uhlí pro výrobu oceli v USA, dále převzetí 50 % akcií nezávislé energetické společnosti InterGen, která vlastní a provozuje významné plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii, nebo také získání minoritního podílu v těžební společnosti Corsa Coal, která je dalším významným americkým producentem koksovatelného uhlí v USA. Sev.en Global Investments též buduje globální portfolio pozemků a těžebních práv k různým nerostným zdrojům.

Posilování přítomnosti Sev.en Group v zahraničí a její další úspěšná expanze prostřednictvím Sev.en Global Investments je logickým pokračováním rozvoje, který Pavel Tykač započal, když v roce 2006 vstoupil do tehdejší těžební skupiny v severních Čechách. Díky silnému manažerskému týmu i tradičnímu know-how dnes jeho firmy disponují mimořádnými znalostmi, schopnostmi i zkušenostmi a poskytují stabilní základ novým podnikatelským aktivitám a rozvoji. Sev.en Global Investments má tak ty nejlepší předpoklady stát se úspěšným exportérem českého kapitálu a know-how a zároveň velmi respektovaným globálním investorem.

 

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina 50% podíl v InterGen N.V.  provozující plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining, LLC a minoritní podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en
e-mail
www.7gi.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby