logo Sev.en

> Aktuality

Vědci zkoumali hmyz a další „havěť“ na rekultivacích

Tisková zpráva

Most, 10. prosince 2021 - Na různě starých polích vytvořených na vnitřních výsypkách lomu Vršany zkoumali vědci z Univerzity J. E. Purkyně, Výzkumného ústavu rostlinné výroby,  v.v.i. a Univerzity Karlovy v letošním roce bezobratlé predátory a další členovce. Zajímali se především o nová společenstva hmyzu a členovců na rekultivacích různého stáří. Zabývali se zejména jejich druhovou bohatostí. Během výzkumu pracovníci narazili hned na několik druhů, které se v České republice vyskytují poměrně vzácně.  

Rozmanitost druhů bezobratlých je pro budoucí krajinu velmi důležitá. Na polích především napomáhají regulovat populace škůdců plodin a plevelů nebo zajišťují opylování. Hmyz a další bezobratlé živočichy vědci chytali do padacích pastí, které umístili na rekultivace. „Představte si nádobky s hladkými plastovými stěnami zamezujícími úniku bezobratlých pohybujících se po povrchu půdy. Konzervační tekutinou je propylenglykol, konzervant šetrný k životnímu prostředí. Ústí pastí je opatřeno síťkou, která zamezuje vniknutí obratlovců,“ popsal odchyt zkoumaných vzorků Michal Holec z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně.  K nejpočetněji zastoupeným patřili pavouci, dále střevlíkovití a drabčíkovití brouci, dále stejnonozí korýši a mnohonožky. „Předběžně můžeme shrnout, že v nasbíraném materiálu se vyskytovalo i relativně velké množství druhů, které rozhodně nepatří k charakteristickým obyvatelům polí. Mnohé z těchto druhů jsou v České republice na ústupu. Jako příklad lze jmenovat velký druh pavouka skálovku velkou, jehož výskyt je v těžebních oblastech severozápadních Čech známý jen z několika těžbou kamene nebo uhlí narušených lokalit, na okolních stepních lokalitách je výskyt rovněž ojedinělý. Vzácné prvky teplomilné fauny byly zjištěny i mezi dalšími skupinami bezobratlých živočichů, které nejsou zatím zpracovávány. Například jde o druh drabčíkovitého brouka s jen velmi lokálním výskytem v okolí. Pozorována byla například i nápadná, u nás ale velmi vzácná kutilka dlouhoretka krátkokřídlá, zbarvením nejvíce připomínající vosu,“ doplnil Michal Holec. Studie stále ještě probíhá a v budoucnu by měla přinést poznatky i o dalších skupinách bezobratlých, využívajících nově vzniklé plochy orné půdy na rekultivovaných výsypkách společnosti Vršanská uhelná.


Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 12,6% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby