logo Sev.en

> Aktuality

Teplo pro Zlín zdraží jen minimálně

Tisková zpráva

Zlín, 6. prosince 2021 – Teplárně Zlín ze skupiny Sev.en Energy se podařilo udržet dostupnou cenu tepla. Do konečné ceny totiž nepromítne celé navýšení cen tzv. emisních povolenek, které meziročně zdražily o více než sto procent. Přestože teplo z jiných zdrojů oproti loňskému roku zdražilo i několikanásobně, centrální zásobování teplem z Teplárny Zlín zůstává pro odběratele i přes nutné minimální navýšení ceny dál výhodné. Díky maximálnímu využívání biomasy při výrobě a významným investicím do ekologizace je provoz ve Zlíně také šetrný k životnímu prostředí.

Nutné navýšení ceny tepla o zhruba pětinu oproti roku 2021 je způsobeno zejména vysokou cenou emisních povolenek. Jejich smyslem má být bojovat s globálním oteplováním a zlínská teplárna je musí povinně nakupovat. Povolenka v minulých dnech překonala rekordní cenu 80 EUR za tunu vypouštěného oxidu uhličitého (přes 2 000 Kč), což představuje více než stoprocentní nárůst oproti minulému roku. V předchozích letech se cena povolenky pohybovala dokonce kolem pouhých 5 EUR/tunu (130 Kč).

„Stejně jako další dodavatelé je proto i naše zlínská teplárna nucena přistoupit k meziročnímu zvýšení předběžných cen tepelné energie. S ohledem na už tak napjaté rodinné rozpočty našich zákazníků jsme se ale rozhodli nezohlednit celý nárůst našich nutných nákladů, a tedy plně neúčtovat ani zmíněný nárůst cen povolenek,“ vysvětluje jednatel společnosti Milan Prajzler. Zvýšení cen ostatních vstupů se teplárně daří dlouhodobě kompenzovat zejména díky ostatním aktivitám v rámci skupiny Sev.en Energy.

Další nadějí pro zákazníky je státní podpora, která má pomoci odběratelům tepla z tepláren používajících klasická paliva. Cílem této podpory je vyrovnat se právě s rychle rostoucími cenami emisních povolenek, kompenzovat jejich nárůst, a udržet tak konkurenceschopnost tepla dodávaného prostřednictvím soustav zásobování tepelnou energií. Ve sbírce zákonů již vyšla novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích, nezbytná pro rozšíření současného systému podpor energetických zdrojů. Novelu nyní posuzuje Evropská komise. „Jakmile bude nová podpora vyhlášena, bude se o ni ucházet také naše společnost. Pokud podporu získáme, za podmínek stanovených Energetickým regulačním úřadem, vrátíme zpět svým odběratelům ekvivalentní část nákladů na emisní povolenky, které jsme nyní museli zahrnout do ceny tepelné energie“, dodává Prajzler.


Teplárna Zlín s.r.o. je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. Je výrobcem tepla pro město Zlín. Provozuje dva výrobní bloky, ve kterých spaluje uhlí, biomasu a bioplyn pro výrobu elektřiny a páry. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době využívá teplárna pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002. Díky tomu splňuje přísné ekologické limity jak ČR, tak i nové předpisy EU platné od roku 2021. Společnost je se svými 150 zaměstnanci významným regionálním zaměstnavatelem.

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Zlín s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby