logo Sev.en

> Aktuality

Výjimka pro Elektrárnu Počerady platí, ministerstvo zpřísnilo podmínky

Tisková zpráva

Ústí nad Labem, 6. září 2021 – Ministerstvo životního prostředí definitivně rozhodlo o  emisní výjimce z nových evropských limitů pro Elektrárnu Počerady. V odvolacím řízení úředníci zkrátili lhůty pro splnění limitů na rtuť a celkově zpřísnili podmínky ekologického programu. Největší česká uhelná elektrárna tak může pokračovat v opravě technologií a připojit se k dalším uhelným zdrojům klíčovým pro stabilitu a bezpečnost elektrizační soustavy.

„Dnes jsme udělali důležitý krok k Novým Počeradům, jedné z mála uhelných elektráren, která pomůže Česku zajistit plynulý a bezpečný přechod k bezemisní energetice. Je to dobrá zpráva nejen pro správce elektrizační soustavy, ale také pro veřejnost, kterou v těchto týdnech děsí zprávy o dramatickém zdražení energií,“ říká Stanislav Klanduch, generální ředitel Elektrárny Počerady.

Částečná a časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a původně měla platit plošně pro všech 5 bloků po dobu čtyř let. Odvolací orgán platnost zkrátil - u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo dále uložilo elektrárně, aby do konce listopadu příštího roku vyhodnotila efekt technik ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého na emise rtuti a navrhla případnou úpravu limitu. Provozovatel mezitím zahájil zásadní sérii oprav za miliardy korun s cílem dostát závazkům plynoucím z přísných emisních limitů prioritní opravou bloku 6, která zahrnuje zásah do kotelny, turbíny a zařízení strojovny a také opatření pro snížení prašnosti a intenzifikaci odsíření. Kromě investic do snížení emisí připravuje elektrárna úsporné nakládání s vodou a důsledný monitoring všech hodnot .

Příběh o emisních výjimkách dostal pikantní zápletku na začátku letošního roku, když Soudní dvůr Evropské unie vyhověl žalobě Polska proti závěrům o nejlepších dostupných technikách a nepravomocně zrušil platnost nových evropských limitů pro velká spalovací zařízení. Podle rozsudku jsou nicméně účinky směrnice zachovány až do doby, než bude přijat nový prováděcí akt, což by se mělo stát nejpozději do dvanácti měsíců od zrušení limitů. Žalobu podalo Polsko již na podzim 2017. Napadlo tím především proces přijetí prováděcího rozhodnutí a také nesprávné posouzení dopadů. V důsledku podle žaloby Evropská komise stanovila nepřiměřeně vysoké emisní standardy na základě nepřesných a nereprezentativních vzorků dat.

Kontext

7ENERGY

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio Skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, teplárnu Kladno a teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní Skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 12,62% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií Skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

Elektrárna Počerady, a.s. je s instalovaným výkonem 1000 MW největší tepelnou elektrárnou a třetím největším energetickým zdrojem v ČR. Původně měla stát v Egyptě, z mezinárodního kontraktu však v 50. letech sešlo a hotový africký projekt se využil pro stavbu v severních Čechách. V 90. letech prošla elektrárna rozsáhlou ekologizací a jako první v zemi uvedla do provozu odsířené výrobní bloky. V letech 2014-2015 následovala další vlna ekologizace bloků 2 až 5, která snížila emise oxidů dusíku o 60 %. V závěru roku 2020 se elektrárna stala součástí skupiny Sev.en Energy. Ta v současnosti připravuje další miliardové investice, které do budoucna umožní splnit nové přísně evropské limity pro emise. Elektrárna poskytuje tzv. podpůrné služby pro přenosovou soustavu, a podílí se tak na zajištění stability sítě. Podnik také patří k významným zaměstnavatelům v regionu.

 


 

Kontakt:

Petr Dušek
mediální zástupce Elektrárny Chvaletice
GSM: +420 725 727 037
p.dusek

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy
GSM: +420 725 327 758
g.benesova

www.7energy.com
www.7procistyvzduch.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby