logo Sev.en

> Aktuality

Nové stromořadí a louka zpříjemní život lidem v obcích v blízkosti Elektrárny Počerady a lomu Vršany

Tisková zpráva

Most, 3. srpna 2021 – Nově realizovaná opatření mají do okolí elektrárny a lomu přinést více zeleně a ochladit a zvlhčit klima v blízkosti komunikací. Díky projektům společností Sev.en Energy přibudou v obcích stromořadí, vzniknou nové louky a ulice se budou pravidelně čistit.

V rekordně krátkém čase si společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy poradila s částí úložiště popílku Třískolupy. Během čtrnácti dnů tu pracovníci Rekultivací vytvořili čtyřhektarovou louku. „Popílek jsme překryli ornicí a vyseli travní semeno. Vše jsme potřebovali stihnout během května, aby se už v letních měsících nově založená louka zelenala. Novou louku okamžitě začnou obydlovat rozmanité druhy hmyzu. Skládka popílku se změní během krátké chvíle na ceněný biotop, který krajinu ozelení a jako bonus ochladí i klima a udrží vlhkost v okolí úložiště,“ přiblížil první projekt ředitel společnosti Rekultivace Tomáš Šolar. Během letošního léta se nově založená louka propojí s okolní zelení. Ocení to zejména obyvatelé Blažimi a Výškova.

Dalším z řady projektů skupiny Sev.en Energy zpříjemní život obyvatelům Polerad a Lišnice společnost Coal Services. „Přes Polerady a Lišnici vede naše železniční vlečka, která spojuje lom Vršany s Elektrárnou Počerady. Jsme součástí těchto obcí a života v něm, proto máme zájem na tom, aby se zde lidem dobře žilo. Životní prostředí v obci plánujeme zpříjemnit vysazením několika zelených bioclon, které oddělí železniční vlečku od obytné zóny obcí,“ vysvětlil ředitel Coal Services Pavel Kounovský. S výsadbou zeleně by se mělo začít ještě v letošním roce. „Navážeme tak na výsadbu stromů kolem železniční vlečky z minulých let. Jedná se v podstatě o doplnění už vzrostlé zeleně. Bioclony budou tvořeny listnatými i jehličnatými stromy doplněnými o nižší keřové patro. Volili jsme takové druhy, které v místních podmínkách nejlépe prosperují a tvarem a rozlohou své koruny obytnou zónu od železniční vlečky optimálně odcloní. Pro velmi hustou a štíhlou korunu jsme vybrali například platany, husté olistění má koruna lípy, chybět nebudou ořešáky a pro zimní období nejvhodnější jehličnaté stromy. Kolem tratě se vrátí ovocné stromy, především regionální hruška koporečka a ohrožený druh jeřábu oskeruše. Vysazovat budeme už vzrostlé stromy vysoké až tři metry, aby koruny už při výsadbě přesahovaly násep tratě. O to náročnější budou stromy několik let po výsadbě na péči. Nezbytná bude pravidelná zálivka. Péči o nově vysazené stromy nenecháme na obcích, ale bereme ji také na sebe,“ přiblížil projekt Petr Urban, specialista pro environmentální oblast Coal Services. Výsadbu stromů v obcích starostové vítají. „Tento projekt má podle mého názoru smysl, zlepší životní prostředí v obci, jsme za něj rádi a dáváme mu zelenou,“ pochválil projekt starosta Lišnice Petr Pillár. Během krátkého období kolem železniční vlečky v obou obcích přibude několik stovek stromů a keřů. Výsadbu stromů a následnou péči zajistí společnost Rekultivace.

Zpříjemnit život v obcích pomůže i další opatření, které zejména pro Polerady a Lišnici plánuje Vršanská uhelná. Mimo zimní sezónu zajistí pravidelný úklid komunikací vedoucích přes obě obce. „V současné době připravujeme ještě jedno opatření, které by mohlo mít významný vliv zejména na bezprostřední okolí železniční vlečky. Jedná se o biologicky odbouratelný postřik, který by na vagonech převážejících popílek či uhlí měl vytvořit dostatečně pevnou vrstvu, aby pod sebou udržela sypký náklad bezezbytku i při jízdě vlaku,“ doplnil Pavel Kounovský. Kombinace všech těchto opatření poměrně zásadně zlepší životní prostředí v obcích v okolí šachty.  

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby