logo Sev.en

> Aktuality

Přívalové deště letošního léta energetici i těžaři zvládají

Tisková zpráva

Most, Počerady, 29. července 2021 – Poslední dva měsíce jsou velmi bohaté na srážky. Zvýšené množství vody především v době přívalových dešťů ovlivňuje úpravu odpadních a důlních vod v jednotlivých společnostech skupiny Sev.en Energy. Díky včasné prevenci a dostatečným kapacitám systémů zadržování a čištění vod se s bouřlivým počasím vyrovnaly těžební společnosti i elektrárny a teplárny bez větších problémů.

Nejvíc pozornosti si přívalové deště vyžádaly v lomech Vršany a ČSA. „Především na konci června nebyla situace jednoduchá. Během třech hodin spadlo do lomu Vršany 57 mm vody, v lomu ČSA napršelo 45 mm,“ uvedl vedoucí odvodnění těžebních společností Jaroslav Graman. Voda při přívalových deštích stéká po svazích lomů a hromadí se v jímkách čerpacích stanic. Odtud se přečerpává a dopravuje do úpravny důlních vod několik kilometrů dlouhým potrubím. „Kapacita jímek čerpacích stanic je dostatečná. Žádné problémy nehrozí ani při tak vydatných deštích, jako jsou toto léto. Důležitá je i prevence. Postup čerpání se plánuje už při předpovědi přívalových dešťů. Zařízení má také automatické spouštění čerpání při překročení určité hladiny v jímkách,“ doplnil Jaroslav Graman. Voda v jímkách v lomech se po přívalových deštích dostane na běžnou hladinu většinou až po několika dnech čerpání. Nijak to ale neomezuje provoz lomu, ani činnost úpravny důlních vod.

S častými dešti si poradili i v Elektrárně Počerady. „Déšť nás nijak nepřekvapil. S větším množstvím vody máme zkušenosti. Přívalové srážky jsou sice nepříjemné a dokážou způsobit problémy, ale umíme si s nimi poradit. Provozní personál situaci zvládl a nedošlo k žádným škodám či omezení provozu,“ uvedl Jaroslav Kučera, vedoucí oddělení chemických režimů Elektrárny Počerady. Podobně jako v lomech i v Elektrárně Počerady se při předpovědi většího množství srážek přistupuje k preventivním opatřením, která zamezí případným škodám způsobeným zaplavením technologií. „Elektrárna Počerady má účinný systém protipovodňové ochrany. Prakticky není možné, že by při povodních nebo přívalových deštích došlo k zatopení technologií z důvodu zvýšení hladiny potoka a omezení či úplnému zastavení provozu elektrárny. Součástí systému jsou například protipovodňové zábrany nebo zařízení instalované na toku Počeradského potoka, které v případě potřeby zabrání přelití povodňové vlny z potoka do akumulační nádrže,“ vysvětlil Jaroslav Kučera. I při množství srážek z poslední doby zvládá technologie Elektrárny Počerady odpadní vodu vyčistit a v odpovídající kvalitě ji navracet do krajiny. „S vodou, ať už dešťovou či tou, kterou čerpáme z vodních toků, nakládáme velmi hospodárně a ekologicky. Opětovným využíváním minimalizujeme množství, které je potřebné dodávat do elektrárny pro její provoz. Přebytečná voda od nás do Počeradského potoka odchází ve stabilní kvalitě,“ doplnil Jaroslav Kučera.

Podobně jako v Elektrárně Počerady si s přívalovými dešti poradili i v Elektrárně Chvaletice. „Kapacita našich usazovacích nádrží a technologií pro úpravu a čištění vod je dostatečná. Vody sice spadlo v posledních měsících hodně, stále ještě ale máme rezervy. Neobáváme se ani většího množství,“ potvrdil vedoucí chemických režimů Elektrárny Chvaletice Kamil Landsmann. Bouřky a deště nijak zásadně neovlivnily ani nakládání s odpadními vodami v kladenské a zlínské teplárně, které patří rovněž do skupiny Sev.en Energy.


Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby