logo Sev.en

> Aktuality

Olomoucký kraj opět zpřísnil výjimku pro Elektrárnu Chvaletice

Tisková zpráva

Olomouc/Chvaletice, 23. července 2021 – Krajský úřad Olomouckého kraje udělil výjimku z nových evropských emisních limitů Elektrárně Chvaletice. Provozovatel se nyní seznamuje s podrobnostmi rozhodnutí. Úředníci zapracovali připomínky Ministerstva životního prostředí jako odvolacího orgánu a znovu zpřísnili podmínky ekologizačního programu. Oproti předchozí žádosti se v rámci výjimky snížil limit na rtuť z 25 na 23 μg/m3 a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 μg/m3. Zároveň se zkrátila lhůta pro splnění limitů na obě znečišťující látky z 8 na 6 let. Ze strany krajského úřadu jde již o druhé zpřísnění parametrů.

„Jsme jediná elektrárna v Česku a možná i v Evropě, která dostala emisní výjimku už třikrát – jednou od krajského úřadu v Pardubicích a dvakrát od krajského úřadu v Olomouci. Nyní musíme podrobně prostudovat obsáhlý spis. Věříme, že úřední řízení již dostatečně prověřilo všechna pro a proti a po dvou letech a sedmi měsících dospěje ke konečnému rozhodnutí. I odpůrce našeho záměru jistě potěší, že jen za tuto dobu jsme stihli pokročit v náročné miliardové ekologizaci a vyladit emisní parametry tak, aby elektrárna zatěžovala ovzduší co nejméně,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Emisní výjimka umožňuje elektrárnám a teplárnám vstoupit do ekologizačního programu a s odkladem splnit nové evropské limity platné od 17. srpna 2021. Protože limity byly schváleny v nejpřísnější zvažované variantě, o tuto výjimku žádá většina zdrojů v Česku i celé Evropě. „Ekologizace klasických zdrojů na uhlí je důležitou součástí bezpečného přechodu Česka na bezemisní energetiku při zachování spolehlivosti a cenové dostupnosti dodávek elektřiny a tepla,“ dodal Václav Matys.

Příběh o chvaletické výjimce se táhne již od konce roku 2018. Žádosti elektrárny nejprve vyhověl Pardubický kraj, následně mu ji však Ministerstvo životního prostředí vrátilo k přepracování a kvůli systémové podjatosti úřadu se řízení přesunulo do Olomouce. Při minulém udělení výjimky krajský úřad Olomouckého kraje uložil provozovateli každý rok podrobně reportovat o procesu postupného snižování emisí a připojil klauzuli, že po uplynutí poloviny lhůty požadované výjimkou bude emisní limit revidovat.

Elektrárna Chvaletice prochází největší ekologizací od 90. let. Provozovateli se již podařilo od převzetí zdroje v roce 2013 snížit emise všech významných znečišťujících látek přibližně na polovinu. Udělená výjimka mu dovoluje v přechodném období mírně překročit emisní koncentrace oxidů dusíku a stopové rtuti nad nový zpřísněný limit. Dle rozptylové studie přiložené k žádosti o výjimku bude přitom rozdíl v dopadu elektrárny na ovzduší neměřitelný oproti stavu bez uplatněné výjimky.

Kontext

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio Skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, teplárnu Kladno a teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní Skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií Skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

Elektrárna Chvaletice a.s. je jedním z největších výrobců elektřiny v ČR. Díky strategické poloze pouhých 30 km od geografického středu ČR je energetickým srdcem východních Čech. V současnosti je také jedinou elektrárnou v regionu, která má certifikaci na vyrovnávání výkyvů v síti, obnovení dodávek po rozpadu sítě i tzv. ostrovní provoz. Zůstává tedy významnou bezpečnostní a stabilizační součástí české elektrizační soustavy. V současnosti realizuje jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku, která přinese nejvýznamnější snížení emisí od 90. let a splnění nových evropských limitů. Roční výroba elektřiny se běžně pohybuje na úrovni kolem 4 TWh. Společnost patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

 


 

Kontakt:

Petr Dušek
mediální zástupce Elektrárny Chvaletice
GSM: +420 725 727 037
p.dusek

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy
GSM: +420 725 327 758
g.benesova

www.7energy.com
www.7procistyvzduch.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby