logo Sev.en

> Aktuality

Zlínská teplárna navyšuje výrobu zelené energie a snižuje emise CO2

Tisková zpráva

Zlín, 17. června 2021 - Teplárna Zlín, která je součástí skupiny Sev.en Energy, Pavla Tykače, navyšuje podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Umožňuje jí to moderní technologie pro společné spalování uhlí a biomasy, a také nově vydaná změna Integrovaného povolení (IPPC). To teplárně povoluje od poloviny května spoluspalovat na svých uhelných fluidních blocích až dvacet procent biomasy, což představuje 100procentní nárůst.

„Naše teplárna od začátku letošního roku vyrobila téměř 7 000 MWh zelené elektřiny, což představuje zhruba roční produkci v minulých letech. Biomasou ve formě dřevní štěpky jsme nahradili zhruba 8 500 tun uhlí, čímž jsme uspořili více než 15 500 tun fosilního oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší“, říká Viktor Kalina, předseda jednatelstva zlínské teplárny. Záměrem společnosti je využívat možnosti vydaného povolení a provozované technologie v maximální možné míře s cílem snižovat emise fosilního oxidu uhličitého i do budoucna.

Teplárna Zlín provozuje dva hlavní výrobní bloky kombinované výroby elektřiny a tepla a dále disponuje třemi středotlakými kotly. Hlavními výrobními jednotkami jsou dva fluidní kotle spojené s turbogenerátory TG31 a TG32. Primárním palivem, které se používá pro výrobu elektřiny a páry je nízkosirné uhlí s možností spoluspalování obnovitelných paliv biomasy a bioplynu. Použitá technologie a způsob jejího provozu zajišťuje maximální omezení množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době jsou ve Zlíně provozovaná pouze ekologizovaná moderní zařízení, a proto teplárna splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od srpna 2021. Roční výroba elektrické energie je cca 120 000 MWh, dodávky tepla více než 18 tisícům odběratelům napřímo a v rámci centrálního zásobování teplem zhruba 1 100 TJ.

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Zlín s.r.o.

GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby