logo Sev.en

> Aktuality

Sev.en Energy pomáhá vrátit ohrožené druhy zvířat do okolí Počerad

Tisková zpráva

Počerady, 19. května 2021 - V okolí počeradské elektrárny se opět zabydlí divocí králíci. O návrat ohrožených a mizejících druhů zpět do přírody se v rámci dlouhodobého projektu podporovaného skupinou Sev.en Energy starají poleradští myslivci a ochránci přírody.

„Honební společenstvo Polerady podporujeme už druhý rok. Vidíme smysl v jejich projektu, díky kterému se do nivy Počeradského potoka vrací původní druhy zvěře. O jejich vymizení z přírody se postaral způsob zemědělství v minulém režimu, my chceme přispět k tomu, aby se zvěř vrátila tam, kde dříve žila v hojném počtu. Do okolí Elektrárny Počerady,“ uvedla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

„V loňském roce jsme díky podpoře od skupiny Sev.en Energy zvýšili a stabilizovali bažantí populace v okolí počeradské elektrárny. Další fází projektu Reintrodukce ohrožených druhů drobné zvěře v nivě Počeradského potoka je obnova populace králíka divokého. Zaměřili jsme se na králíka, který z jižních strání a stepních luk kolem obcí Polerady, Volevčice a Počerady zcela vymizel v devadesátých letech. Po dvaceti letech se králíky snažíme vrátit do míst, kde v minulosti běžně žili,“ vysvětlil Jiří Křen starší, myslivecký hospodář.

Na Mostecko bylo na konci roku dovezeno 16 divokých králíků původem ze Skotska a postupně byli umístěni do dvou lokalit, aby byly zachovány dva genetické kmeny pro možné budoucí křížení. Zvířata by mimo jiné měla být odolnější vůči myxomatóze, což je virové onemocnění, které v minulosti společně s predátory vedlo k vymizení králíků na celém Mostecku.

„Dvě králičí rodiny byly od října do března umístěny do odchoven, kde jsme jim začátkem dubna postavili takzvané králičí hrady chráněné proti predátorům, aby se nová populace mohla v lokalitě zabydlet a nerušeně rozrůstat. V současné době je na každé z lokalit už kolem pětadvaceti zvířat. Až se zde zcela zabydlí a objeví se první mláďata, odstraníme ochranné bariéry a dojde k přirozenému rozšíření králíků do volné přírody,“ doplnil Jiří Křen.

Projekt zaměřený na návrat mizejících živočišných druhů zpět do přírody bude pokračovat i v příštím roce. Poleradští myslivci a ochránci přírody se chtějí zaměřit na kriticky ohroženou koroptev polní, která se v současnosti vyskytuje v lokalitě Masný dvůr nedaleko počeradské elektrárny. Jejich snahou bude oživit genofond a zvýšit počet těchto ptáků na Mostecku.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby