logo Sev.en

> Aktuality

Elektrárna Počerady dostala emisní výjimku. Ekologizaci za miliardy spustí ještě letos na jaře

Tisková zpráva

Ústí nad Labem, 12. dubna 2021 – Krajský úřad Ústeckého kraje udělil výjimku z nových evropských emisních limitů Elektrárně Počerady. Největší česká uhelná elektrárna se tak zařadí do ekologizačního programu po bok dalších domácích zdrojů, které jsou zatím klíčové pro stabilitu a bezpečnost elektrizační soustavy. Částečná a časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a vyprší již po čtyřech letech. Mezitím provozovatel Vršanská uhelná připravuje kompletní ekologizaci za miliardy korun. V řádu týdnů chce zahájit prioritní opravu bloku 6.

„Nové Počerady budou díky nejvýznamnější ekologizaci od 90. let jednou z nejčistších elektráren v Česku. Stopové emise rtuti jsou velkou výzvou pro celý sektor, vždyť nový evropský limit nesplní více než polovina všech zdrojů! V současnosti analyzujeme vhodné technologie, které jsou na trhu. Protože však v takovém rozsahu v ČR dosud nebyly použity, stejně jako všichni ostatní se pohybujeme na úrovni aplikovaného výzkumu. V rámci ekologizace Počerad chceme rozhodně využít zkušeností našich kolegů z Teplárny Kladno a Elektrárny Chvaletice, případně spolupráce s univerzitami,“ říká Stanislav Klanduch, generální ředitel Elektrárny Počerady.

Investice do Nových Počerad se budou pohybovat v řádu miliard korun. Jako první proběhne rekonstrukce výrobního bloku 6, která bude zahrnovat opravu kotelny, turbíny a zařízení strojovny a také opatření pro snížení prašnosti a intenzifikaci odsíření. Kromě investic do snížení emisí, připravuje elektrárna úsporné nakládání s vodou a důsledný monitoring všech hodnot.

Krajský úřad potvrdil Elektrárně Počerady emisní výjimku pro rtuť v rozsahu 28 mikrogramů na metr krychlový. Jde o podobnou hranici, o jakou žádají ostatní české uhelné elektrárny. Žádost o výjimku podal ještě bývalý provozovatel společnost ČEZ, a zařadil tak Elektrárnu Počerady do ekologizačního programu společně s několika dalšími svými zdroji. K začátku letošního roku však elektrárnu převzala Vršanská uhelná a rovnou oznámila rozsáhlou investici do ekologizace.

Na začátku letošního roku Soudní dvůr Evropské unie vyhověl žalobě Polska proti závěrům o nejlepších dostupných technikách, a nepravomocně tak zrušil platnost nových evropských limitů pro velká spalovací zařízení. Podle rozsudku jsou nicméně účinky směrnice zachovány až do doby, než bude přijat nový prováděcí akt, což by se mělo stát nejpozději do dvanácti měsíců. Žalobu podalo Polsko již na podzim 2017. Napadlo tím především proces přijetí prováděcího rozhodnutí a také nesprávné posouzení dopadů. V důsledku podle žaloby Evropská komise stanovila nepřiměřeně vysoké emisní standardy na základě nepřesných a nereprezentativních vzorků dat.

Kontext

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

Elektrárna Počerady, a.s. je s instalovaným výkonem 1000 MW největší tepelnou elektrárnou a třetím největším energetickým zdrojem v ČR. Původně měla stát v Egyptě, z mezinárodního kontraktu však v 50. letech sešlo a hotový africký projekt se využil pro stavbu v severních Čechách. V 90. letech prošla elektrárna rozsáhlou ekologizací a jako první v zemi uvedla do provozu odsířené výrobní bloky. V letech 2014-2015 následovala další vlna ekologizace bloků 2 až 5, která snížila emise oxidů dusíku o 60 %. V závěru roku 2020 se elektrárna stala součástí skupiny Sev.en Energy. Ta v současnosti připravuje další miliardové investice, které do budoucna umožní splnit nové přísně evropské limity pro emise. Elektrárna poskytuje tzv. podpůrné služby pro přenosovou soustavu, a podílí se tak na zajištění stability sítě. Patří také k významným zaměstnavatelům v regionu.

 


 

Kontakt:

Petr Dušek
mediální zástupce Elektrárny Chvaletice
GSM: +420 725 727 037
p.dusek

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy
GSM: +420 725 327 758
g.benesova

www.7energy.com
www.7procistyvzduch.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby