logo Sev.en

> Aktuality

Plošné testování zatím odhalilo minimum pozitivních na COVID-19 v těžebních společnostech

Tisková zpráva

Most, 9. března 2021 – Těžební společnosti Sev.en Energy zahájily včera povinné testování zaměstnanců. Během jediného dne bylo otestováno bezmála 600 lidí. Pozitivních na COVID-19 bylo minimum, pouhých 0,5 %.

Testování na COVID-19 zaměstnanců Vršanské uhelné, Severní energetické a Coal Services začalo 8. března a do 12. března musí být otestováno všech dva a půl tisíce lidí. Testování provádí ve třech testovacích stanovištích v  prostorách těžebních společností firma VIDIA-DIAGNOSTIKA, která zajišťuje rovněž testování v testovacích stanech ve městech. V pondělí bylo otestováno 588 lidí. „Přístup pracovníků testovací firmy je vysoce profesionální. Testování probíhá plynule, lidé se na testovacích stanovištích zbytečně nezdržují. Zorganizovali jsme příchod zaměstnanců tak, aby se před testovací místností neshlukovalo větší množství lidí. Dodržují samozřejmě dvoumetrové rozestupy a další hygienická opatření,“ uvedl Petr Lenc, generální ředitel těžebních společností. Během prvního dne měli pozitivní test tři zaměstnanci.

Skupina Sev.en Energy od března loňského roku důsledně dbá na dodržování všech platných nařízení vlády a v areálech svých společností uplatňuje i další opatření, která mají ochránit zaměstnance před šířením COVID-19. „V první vlně pandemie, kdy byl na českém trhu kritický nedostatek ochranných pomůcek, jsme zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům zajistili respirátory, které jim dodáváme dál průběžně podle potřeby. Od prvního dne jsou pracoviště vybavena dezinfekčními gely na ruce a pravidelně dezinfikujeme všechny společné prostory. Od první vlny testujeme zaměstnance. Od dubna loňského roku do současnosti ty s rizikovým kontaktem, nyní podle nařízení vlády všechny zaměstnance ve firmě. Přijali jsme opatření, která mají zabránit shlukování zaměstnanců. Je omezen vstup na dispečinky a velíny. Pracovní jednání a nejnutnější školení se vedou pokud možno on-line nebo ve velmi omezeném počtu a za dodržení všech preventivních opatření. V maximální míře využíváme rozdělení pracovníků do skupin, které se nepotkávají,“ vyjmenoval všechna opatření Petr Lenc. Těžební společnosti jsou významným dodavatelem uhlí do elektráren a tepláren, které jsou součástí kritické infrastruktury, proto je zachování jejich provozu i v pandemii nezbytné.

Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Ročně této strategické suroviny vytěží zhruba 7,5 milionu tun. V ložisku lomu Vršany je zásoba uhlí na více než 32 let při zachování současného tempa těžby. Lom disponuje největšími vytěžitelnými uhelnými zásobami v ČR. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Vršanská uhelná v roce 2020 více než 73 milionů korun. Za rok vysadila v rámci rekultivací 288 tisíc stromů.

Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. V lomu se nachází 12 milionů tun nejkvalitnějšího vytěžitelného hnědého uhlí v ČR. Těžba v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Severní energetická v roce 2020 bezmála 50 milionů korun.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby