logo Sev.en

> Aktuality

Sev.en Energy vyhlašuje grant na podporu regionům, kde působí

Tisková zpráva

Praha, 1. února 2021 - Od letošního roku mění skupina Sev.en Energy způsob finanční pomoci regionům, kde působí. Vyhlašuje finanční grant, o který mohou žádat organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky, sdružení, obce či kraje a obdobné nepodnikatelské subjekty. Podmínkou je, aby měly vztah k lokalitám, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti skupiny Sev.en Energy.

„V regionech, kde podnikáme, chceme být dobrými sousedy a podporovat aktivity místních komunit. Naše finanční pomoc nad rámec zákonných odvodů státu a regionům se pohybuje v řádech desítek milionů korun ročně. Nový grant je transparentní způsob, jak tuto pomoc do regionů rozdělit. Má jasná a přehledná pravidla a elektronické podání žádosti o grant je velmi jednoduché,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Grant bude účelově poskytován zejména na environmentální projekty, sport, technické vzdělání a další činnosti související s rozvojem regionů, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti skupiny Sev.en Energy. Výše grantu není nijak omezená. Žádosti o grant lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na webových stránkách Sev.en Energy. „O přidělení grantu bude rozhodovat vedení společnosti na základě doporučení grantové komise. Ta bude přihlížet především k tomu, jaký vliv má projekt na rozvoj místní komunity, ať už v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit dospělých či mládeže nebo přínos pro životní prostředí,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Nový grant nahradí například Chytré hlavy pro Sever, které pro podporu technického vzdělávání využívala Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy předchozích deset let. Z nového grantu poplyne v letošním roce i podpora sportovním klubům, kterým jsou společnosti ze skupiny Sev.en Energy tradičním partnerem. V roce 2020 podpořila skupina Sev.en Energy obdobné aktivity v regionech, kde působí, částkou 74 miliónů korun.

Podrobná pravidla grantu a elektronický přihlašovací formulář najdou zájemci na odkaze: https://www.7energy.com/cz/udrzitelny-rozvoj/#soused

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby