logo Sev.en

> Aktuality

Díky ostrovnímu provozu zajistila zlínská teplárna stabilní dodávky místním podnikům

Tisková zpráva

Zlín, 15. ledna 2020 - V pátek 8. ledna 2021 ve 14.05 hodin odvrátila zlínská teplárna riziko lokálního blackoutu (výpadku dodávek elektrické energie). Ke krizové situaci došlo z důvodu poklesu frekvence ve vnější rozvodné síti na 49,75 Hz, který byl způsoben pátečními problémy evropské energetické sítě.

Zlínská teplárna okamžitě zareagovala a automaticky odfázovala své zařízení od nadřazené distribuční soustavy v rozvodně 110 KV Mladcová. Provoz turbogenerátorů automaticky přešel do frekvenční regulace, čímž byl vytvořen tzv. ostrov. To znamená, že tyto turbogenerátory nezávisle začaly zajišťovat elektrickou energii pro technologické zařízení teplárny, ale i pro lokální distribuční síť teplárny. Z té odebírají elektrickou energii průmyslové závody areálu bývalých Baťových závodů. „Po obnovení jmenovité frekvence ve 14.15 hodin provedli naši pracovníci přifázování teplárny k vnější rozvodné síti a turbogenerátory byly přepnuty zpět do výkonové regulace. Díky úspěšnému ostrovnímu provozu naší teplárny tak nedošlo k přerušení dodávek elektrické energie průmyslovým podnikům ve Zlíně“, vysvětluje situaci Viktor Kalina, předseda jednatelstva Teplárny Zlín.

Teplárna Zlín s.r.o., která je součástí energetické skupiny Sev.en Energy, provozuje dva hlavní výrobní bloky kombinované výroby elektřiny a tepla a dále disponuje třemi středotlakými kotly. Hlavními výrobními jednotkami jsou dva fluidní kotle spojené s turbogenerátory TG31 a TG32. Primárním palivem, které se používá pro výrobu elektřiny a páry je nízkosirné uhlí s možností spoluspalování obnovitelných paliv biomasy a bioplynu. Použitá technologie a způsob jejího provozu zajišťuje maximální omezení množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době jsou ve Zlíně provozovaná pouze ekologizovaná moderní zařízení, a proto teplárna splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021.

Roční výroba elektrické energie je cca 130 GWh, dodávky tepla odběratelům v CZT cca 1 - 1 100 TJ.

Teplárna Zlín

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Zlín s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby