logo Sev.en

> Aktuality

Kladeňáci mají teplo do budoucna zajištěno a v příštím roce zaplatí stejně jako letos

Tisková zpráva

Kladno, 14. prosince 2020 - Zástupci společnosti Teplárna Kladno s.r.o. a TEPO s.r.o. úspěšně ukončili jednání a 7. prosince 2020 uzavřeli smlouvu na dodávky tepla pro město Kladno. Tento důležitý dokument zajištuje dodávky tepla, prostřednictvím centrálního zásobování (dále jen „CZT“), více než 15 tisícům domácností, komunálním objektům a firmám, a to na období deseti let. Důležitou informací pro obyvatele je to, že cena dodávaného tepla konečným spotřebitelům zůstane i v příštím roce stejná jako letos. A to i navzdory tomu, že ceny emisních povolenek neustále rostou a výrazně tak zvyšují náklady na jeho výrobu. Obě společnosti se také dohodli na budoucí spolupráci v technické oblasti, rozvoji a propagaci CZT.

Nová smlouva, která vejde v platnost 1. ledna 2021, zajišťuje stabilní dodávky tepla do města Kladna v ročním objemu 750 000 GJ, vyrobené společností Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy. Ta disponuje moderní technologií, která zajišťuje výrobu tepla bez nutnosti technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatel jiných měst. „Nespornou výhodou, vyplívající z nové smlouvy je i naše povinnost rezervovat určitou část tepelného výkonu. Tímto závazkem garantujeme, že budeme dodávat teplo i v případě technických problémů“, upřesňuje Milan Prajzler, generální ředitel teplárny. Kladenský zdroj patří k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od srpna 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Centrální zásobování teplem v Kladně zajišťuje společnost TEPO, která je 100% vlastněná Statutárním městem Kladno. Mezi její zákazníky patří nejen domácnosti, ale i firmy a komunální objekty jako například místní nemocnice a řada škol. Společnost je stabilním dodavatelem tepla a její zákazníci profitují z řady výhod napojení na CZT.

Teplárna Kladno

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Zlín s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby