logo Sev.en

> Aktuality

Útlum těžby uhlí v lomu ČSA pokračuje, zrušeny budou stovky pracovních míst

Tisková zpráva

Most, 9. listopadu 2020 – Těžba v lomu ČSA se výrazně přiblížila k hranici stanovených těžebních limitů. Do vytěžení zpřístupněných zásob zbývá už pouhých 12 miliónů tun. Na rychlost a postup dotěžení hnědého uhlí z lomu ČSA má zásadní vliv také sílící trend negativního vnímání hnědého uhlí jako tradiční suroviny pro výrobu energie. Provozovatel lomu ČSA, Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy, proto přistupuje k dalším nezbytným opatřením, která s sebou nesou také zrušení více než 250 pracovních míst.

„Poslední roky přinesly výraznou změnu vnímání uhlí a uhelných zdrojů jako stabilní palivové a energetické základny. Jeho další využívání v energetice České republiky se tak dostalo pod obrovský politický a ideologický tlak, který je výrazně podporován obdobným postupem i v okolních zemích. Součástí tohoto tlaku je na jedné straně zvýhodňování konkurenčních zdrojů a na straně druhé výrazná penalizace uhelné energetiky. To se výrazně promítá do cen za výrobu elektrické energie a vede v konečném důsledku k omezování výroby v tradičních hnědouhelných energetických zdrojích, a tedy i těžby,“ uvedl generální ředitel Severní energetické Petr Lenc.

Severní energetická postupně utlumuje těžbu lomu ČSA již od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě. Po ukončení těžby skrývky v roce 2016 a uzavření hlubinné těžby v bočních svazích lomu ČSA letos na jaře, přijímá firma nyní další zásadní opatření. Jedná se o významnou organizační změnu související s přechodem na jiný směnový režim a nutnost snížit provozní náklady na minimum. V příštím roce se tak nepřetržitý provoz v úsecích Povrchová těžba lomu ČSA a Úprava uhlí Komořany i ve všech souvisejících provozech změní na dvanáctihodinový celotýdenní pracovní režim. Tato změna povede k nezbytnému rušení více než 250 pracovních míst.

„Všem zaměstnancům, kteří budou v návaznosti na tuto organizační změnu propuštěni, náleží odstupné dle kolektivní smlouvy. Odcházející horníci navíc mohou využít závazku státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který naše odborová organizace vyjednala se státem v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby na lomu ČSA,“ připomněl Jaromír Franta, předseda SOO CCG. Firma odcházejícím zaměstnancům také zprostředkuje komunikaci s příslušnými úřady.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby