logo Sev.en

> Aktuality

Teplárna Kladno dosáhla nového rekordu – 16 let bez pracovního úrazu

Tisková zpráva

Kladno 20. září 2020 – Před šestnácti lety se v kladenské teplárně stal poslední úraz, který měl za následek pracovní neschopnost jejího kmenového zaměstnance. Energetická společnost Teplárna Kladno s.r.o., která je od září minulého roku součástí energetické skupiny Sev.en Energy, tak dosáhla dalšího velkého úspěchu v oblasti Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

„Tohoto významného rekordu jsme dosáhli díky našemu zavedenému systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten nejen dlouhodobě dodržujeme, ale také neustále optimalizujeme. Toto vyžaduje nemalé investice a každodenní aktivní přístup našich zaměstnanců. Výsledek, v podobě šestnácti let bez pracovního úrazu, ale ukazuje, že naše společná snaha a úsilí nejsou zbytečné. Na úspěch, kterého naše společnost dosáhla, jsme náležitě pyšní a mé díky patří zejména našim zaměstnancům.“, říká Milan Prajzler, generální ředitel společnosti.

Zavedený systém BOZP podléhá pravidelné kontrole nejen samotnou společností, ale také nezávislými auditory. Společnost zavedla a aktivně používá systém ISO 45001:2018, který je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Každoročně je kontrolním auditem ověřováno plnění požadavků tohoto systému a po každých třech letech je prováděn náročný recertifikační audit. Teplárna Kladno s.r.o. je také držitelem titulu „Podnik podporující zdraví III. stupně“, který získala v rámci programu každoročně vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Teplárna Kladno a.s. je jedním z největších nezávislých výrobců tepla a elektrické energie v České republice. Od roku 2019 patří do energetické skupiny Sev.en Energy a se svými 400 zaměstnanci patří mezi významné zaměstnavatele v regionu. V Kladně provozuje moderní kogenerační zdroj na výrobu elektřiny a tepla, který splňují ekologické normy ČR a EU. Výkon kladenské elektrárny dosahuje 524 MWe. Společnost se tak řadí mezi největší nezávislé výrobce energie v České republice. Díky poskytování podpůrných služeb také výrazně přispívá ke stabilitě energetické soustavy ČR.

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Kladno s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby