logo Sev.en

> Aktuality

Zlínská teplárna ze skupiny Sev.en Energy je nyní samostatnou společností

Tisková zpráva

Zlín, 1. července 2020 – V souvislosti s přeměnou společnosti Teplárna Kladno, s.r.o. bylo úspěšně dokončeno odštěpení zlínské části sloučením se společností Teplárna Zlín s.r.o. Ta byla založena v prosinci 2019. Od dnešního dne je tedy zlínská teplárna samostatnou entitou. Po vyčlenění zlínské části firma Teplárna Kladno s.r.o. nezaniká a pokračuje ve své činnosti. Stoprocentním vlastníkem společnosti Teplárna Zlín s.r.o. je Teplárna Kladno, s.r.o.

V této souvislosti byli všichni zaměstnanci společnosti Teplárna Kladno s.r.o., jejichž místo výkonu práce je Zlín, převedeni do společnosti Teplárna Zlín s.r.o. Při převodu zaměstnanců nedošlo ke změně pracovních podmínek převáděných zaměstnanců sjednaných v jejich stávajících pracovních smlouvách. Odštěpení sloučením nemá žádné zásadní právní, ekonomické a sociální dopady na zaměstnance. Jedinou změnou je změna v osobě zaměstnavatele, kterou se stala Teplárna Zlín, s.r.o.

Teplárna Zlín s.r.o. provozuje dva hlavní výrobní bloky (B31, B32), dále disponuje třemi středotlakými kotly, které jsou umístěny v bývalém areálu Baťových závodů. Hlavními výrobními jednotkami jsou dva fluidní kotle spojené s turbogenerátory TG31 a TG32. Primárním palivem, které se používá pro výrobu elektřiny a páry je uhlí s možností spoluspalování biomasy a bioplynu. Použitá technologie a způsob jejího provozu zajišťuje maximální omezení množství emisí vypouštěných do ovzduší. Součástí teplárny je Výtopna Kocanda, zajišťující dodávky tepla pro blízkou obytnou zástavbu. Jedná se o samostatný zdroj osazený čtyřmi teplovodními kotly na zemní plyn. Dále teplárna disponuje zařízením zajišťujícím distribuci elektrické energie, tepla a zemního plynu v průmyslovém areálu bývalých Baťových závodů a tepla ve městě Zlín.

současné době jsou ve Zlíně provozovaná pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002, a proto teplárna splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021.

Teplárna ročně vyrobí zhruba 150 GWh elektrické energie a dodá 1 – 1,5 PJ tepla průmyslovým odběratelům a do zlínského systému CZT. Společnost je se svými téměř 150 zaměstnanci významným lokálním zaměstnavatelem.

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
Mluvčí, Teplárna Kladno s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby