logo Sev.en

> Aktuality

Vršanská uhelná podporuje návrat ohrožených druhů zvěře do rekultivované krajiny

Tisková zpráva

Most, 23. června 2020 – Do krajiny kolem Polerad se postupně vrátí původní druhy drobné zvěře, které v posledních letech téměř vymizely. Projekt Spolku myslivců a ochránců přírody v Poleradech „Záchrana ohrožených druhů drobné zvěře v nivě Počeradského potoka“ podpořila Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy.

Z bažantnice v Ploužnici doputovalo do Polerad 422 den starých kuřat bažanta obecného začátkem června. O kuřata budou členové Spolku myslivců a ochránců přírody v Poleradech pečovat až do konce prázdnin. Po sedmi týdnech budou kuřata schopna přežít ve venkovních voliérách a na konci léta je ochránci přírody vypustí do krajiny na soutoku Srpiny a Počeradského potoka. „Dojde tak k posílení původní populace bažantů v nivě Počeradského potoka. Na jaře příštího roku plánujeme v projektu pokračovat. Do přírody chceme vrátit také koroptev polní, která se dnes v naší krajině už téměř nevyskytuje, a králíka divokého,“ popsal projekt zástupce spolku Jiří Křen.

Těžební společnosti ze skupiny Sev.en Energy obnovují krajinu zasaženou těžbou uhlí. Vzniká krajina s vodními plochami, zemědělskou půdou i lesy tak, aby se co nejvíce přiblížila svému původnímu vzhledu a využití. Pro správné fungování obnovené krajiny je velmi důležitá také biodiverzita. Investice do zachování původních živočišných druhů je proto z pohledu Vršanské uhelné zásadní. Lokalita, do které myslivci mladé ptáky vysadí, je provázána s Velebudickou výsypkou, kde už je rekultivace dokončena.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby