logo Sev.en

> Aktuality

Elektrárna Chvaletice instaluje největší látkové filtry v Česku

Tisková zpráva

Chvaletice, 28. května 2020 – Elektrárnu Chvaletice zachvátila invaze jeřábů pod vedením obra s nosností 600 t a ramenem o výšce 108 m. Pomáhají rozebírat stávající elektrostatické odlučovače popílku a instalovat nové látkové filtry, jež využívají hadice ze supermoderních nanomateriálů pro zachycení prachových částic. V jedné z nejmladších hnědouhelných elektráren se tak rodí největší ekologizační zařízení svého druhu v Česku – na jeden výrobní blok připadne 9 300 látkových pytlů o délce 8 m. Modernizace bloků 3 a 4 bude kompletně hotová do konce roku 2020.

Díky miliardové investici elektrárna významně sníží emise prachových částic, rtuti a dalších znečišťujících látek a splní nové evropské limity. Že dosavadní ekologická opatření již nesou první ovoce, o tom svědčí i aktuální hodnoty z emisního monitoringu. Od převzetí zdroje od předchozího majitele se podařilo zredukovat emise oxidu siřičitého o 65,8 % a emise oxidů dusíku o 39,4 %. Emise prachových částic kvůli neúspěšné opravě elektrostatických odlučovačů naopak příliš nepoklesly, a právě proto elektrárna investuje do látkových filtrů.

Elektrárnu letošním rokem proměňujeme v jakousi výzkumnou laboratoř, v níž postupně doplňujeme a ladíme technologie tak, aby z chladicích věží stoupala co nejčistší oblaka. S látkovými filtry dosahují naši kolegové v Teplárně Kladno vynikajících výsledků, a dokonce se podílejí na výzkumném programu ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Pro ilustraci: Nový evropský limit na prach je 20 mg/m3. Díky látkovým filtrům se můžeme dostat až na úroveň jednotek mg/m3!“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Látkové filtry jsou trendem v ekologizaci energetiky, reprezentují velmi účinnou a také nákladnou technologii. Přesto je jejich princip prostý – pracují podobně jako filtry ve vysavači. Škodliviny zachytává čistě mechanicky na filtrační tkanině jednotlivých filtračních hadic. Po odpovídajícím „zanesení“ prachem je komora uzavřena a proběhne čištění hadic prostřednictvím rázu vyvolaného protiproudým vpuštěním čistého stlačeného vzduchu. Odloučené částice potom putují do skladovacích sil k odvozu. Výzkumy ukazují, že tímto způsobem lze snížit emise nejen u prachových částic, ale také u poslední dobou mediálně exponované rtuti.

„Představte si metr krychlový spalin jako obrovský prostor celého areálu elektrárny až do výšky třísetmetrového komína. Stopová koncentrace rtuti pak odpovídá míčkům v půllitru! Zatímco za poslední roky jsme se naučili tyto míčky najít, nyní je musíme i pochytat,“ řekl vedoucí odboru realizace Petr Poloček ze společnosti Sev.en Engineering, která řídí projekt ekologizace Elektrárny Chvaletice. Názornou ukázkou upozornil na skutečnost, že již nyní dosahuje příspěvek elektrárny na ročním průměru koncentrace rtuti maximálně 0,002 % imisního limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací.

Elektrárna Chvaletice v současnosti realizuje jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku, která přinese nejvýznamnější snížení emisí od 90. let. Protože emisní koncentrace nejpodstatnějších znečišťujících látek se pohybují již v současnosti na úrovni jednotek procent původního množství, další ekologizace je již technicky velice náročná a vyžaduje čas. Z tohoto důvodu požádala elektrárna stejně jako pět dalších energetických zdrojů o výjimku z nových evropských emisních limitů. Smyslem tohoto kroku je získat dostatek času na realizaci potřebných investic.

Pokles emisí na jednotku vyrobené energie
Pokles emisí na jednotku vyrobené energie
 

 


 

Kontakt:

Petr Dušek
mediální zástupce Sev.en EC

GSM: +420 725 727 037
p.dusek
www.7.cz
www.7energy.com
www.7procistyvzduch.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby