logo Sev.en

> Aktuality

Účelová komunikace z Komořan do Bylan se od 1. července trvale uzavírá

Tisková zpráva

Most, 28. května 2020 - K 1. červenci letošního roku bude trvale uzavřena účelová komunikace společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy, která spojuje silnice I. třídy I/13 se silnicí III. třídy III/25210 z Komořan do Bylan. Část komunikace bude v průběhu následujících měsíců postupně odstraněna. Odstranění komunikace je další z řady kroků souvisejících s komplexní přípravou území pro dlouhodobě připravovaný postup lomu Vršany.

„Zrušení této účelové komunikace je nezbytné vzhledem k postupu lomu Vršany. Udržovali jsme ji průjezdnou do poslední možné chvíle. Nyní ji už ale vzhledem k postupujícím přípravným pracím musíme uzavřít,“ uvedla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Řidiči mají nyní měsíc na to, aby zrušení spojnice silnice I. třídy I/13 se silnicí III. třídy III/25120 zaznamenali. Dopravní značení informující o uzavření účelové komunikace a jejím následném zrušení budou osazena 1. června.

O plánovaném odstranění komunikace byli už v minulých letech informováni starostové okolních obcí i majitelé pozemků a firem v lokalitě. Sčítání vozidel, které se uskutečnilo v průběhu několika posledních let, prokázalo, že více než třetina všech vozidel na této komunikaci patří těžební společnosti nebo s její činností souvisí. „Majitelům a správcům sítí, kteří mají v prostoru svá zařízení, bude vjezd umožněn, ale běžný provoz na této komunikaci už nadále není možné udržet. Celé území, jehož součástí je i tato komunikace, je potřeba připravit na těžbu. Případná náhrada komunikace tak bude předmětem řešení až po ukončení těžby lomu,“ uvedla dále Gabriela Sáričková Benešová.

Během následujících týdnů dojde v místě současné účelové komunikace k osazení vstupních vrátnic do lomu Vršany. Ještě v letošním roce trasu rušené komunikace překříží nově vybudovaný pásový dopravník, následně bude celý prostor zasažen těžbou nejvyššího skrývkového řezu. V rámci přípravy území pro těžbu dojde ke skrytí ornice a k archeologickému průzkumu. „V této oblasti už archeologové pracují několik let a jejich nálezy jsou velmi zajímavé,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

„V souvislosti s uzavřením účelové komunikace dochází ke změně přednosti v jízdě na křižovatce silnice III. třídy III/25120 s uzavíranou účelovou komunikací. Po jejím uzavření, od 1. července, bude nově označena jako hlavní komunikace silnice III/25120,“ zdůraznila Gabriela Sáričková Benešová.


Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758
e-mail
www.7energy.com


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby