logo Sev.en

> Aktuality

Těžební společnosti Sev.en Energy jsou partnerem Svazku obcí v regionu Krušných hor

Tisková zpráva

Most, 18. února 2020 – Generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc deklaroval na jednání členské schůze Svazku obcí v regionu Krušných hor zájem o spolupráci se svazkem i jednotlivými obcemi v dalších letech a do budoucnosti rozvíjet své aktivity s největší odpovědností k regionu, kde působí. Činnost SORKH v letošním roce těžební společnosti podpoří částkou pět set tisíc korun.

Petr Lenc představil záměry skupiny Sev.en Energy s rekultivací krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí. Požádal také všechny přítomné starosty o součinnost při plánování a realizaci všech opatření týkajících se stabilizace regionu v období po ukončení těžby hnědého uhlí. „Diskuze v současné době není o tom, zda doba pouhelná přijde, ale kdy nastane. Pokud nechceme, aby nám ujel vlak, je právě nyní nejvyšší čas společně plánovat a připravovat veškerá opatření, která by měla našemu regionu období po ukončení těžby uhlí co nejvíce usnadnit. Na úvod je proto potřebné najít všechny průsečíky, naplánovat své činnosti a zkoordinovat kroky. Připravit území na dobu pouhelnou, a to bez spolupráce s vámi dost dobře nepůjde,“ oslovil starosty SORKH Petr Lenc. Ujistil přitom starosty, že spolupráci s nimi považuje za zásadní. Upozornil také na význam nadcházejícího období, kdy je nutné naplánovat a připravovat restrukturalizaci regionu tak, aby mohla být využívána podpora Evropské unie směřovaná do regionů zasažených útlumem těžby uhlí. „Nemůžeme moc dlouho čekat. Práce v této oblasti bude skutečně hodně. Jako skupina vnímáme proces změny využití zdrojů energie a chceme na něj být připraveni. Musíme se chovat zodpovědně i ke svým zaměstnancům, útlum těžby bude mít dopady na ně, jejich rodiny i do celého regionu. Budeme se snažit naše podnikatelské aktivity v budoucím období provázat s vámi tak, abychom našli společnou řeč,“ uvedl dále Petr Lenc. Starosty z obcí SORKH zajímala především budoucnost jezera ČSA, období ukončení těžby v lomu ČSA a zahájení hydrologické rekultivace a v neposlední řadě také podíl obcí na údržbě zrekultivovaných ploch po ukončení rekultivací a jejich předání následným uživatelům.

Předseda SORKH David Kádner zdůraznil dlouholetou dobrou spolupráci svazku a těžebních společností skupiny Sev.en Energy. „Jste pro nás dlouhodobým stabilním partnerem, který nás podporuje v činnosti nejen finančními dary, ale také nepřímo spoluprací s neziskovými organizacemi v našich obcích a dlouholetou podporou vzdělávání v regionu. Vnímáme nabídku na spolupráci při restrukturalizaci severních Čech jako příležitost podílet se na budoucích projektech a utvářet spolu s vámi zcela nový region,“ prohlásil David Kádner. S Petrem Lencem se následně dohodli na pravidelné účasti na jednání členské schůze i na pravidelných kontaktních jednáních se starosty jednotlivých členských obcí.

Svazek obcí v regionu Krušných hor podporuje Severní energetická od roku 2014. Na činnost svazku, projekty v oblastech vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury, propagace regionu, požární ochrany a ochrany životního prostředí plynuly v minulosti bezmála dva miliony korun. „Snažíme se vždy poskytnutý dar využít ku prospěchu všech obcí sdružených v SORKH. V minulém roce jsme peníze od těžební společnosti využili na přípravu projektu bezpečného regionu. Naším cílem je zejména bezpečnost na komunikacích v Krušných horách s využitím nového dopravního značení, bezpečnostních prvků nebo například výstražných tabulí oznamujících omezení na horských komunikacích. Tento projekt pokračuje i v letošním roce,“ uvedl David Kádner.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby