logo Sev.en

> Aktuality

Zlínská teplárna má novou technologii na snížení emisí oxidu dusíku

Tisková zpráva, 30. ledna 2020

V teplárně skupiny Sev.en Energy ve Zlíně byla úspěšně dokončena instalace nového zařízení pro snížení emisí dusíku (dále jen „NOx“ ). Díky nové technologii tak teplárna splní emisní limity pro vypouštění oxidu dusíku platné od roku 2020. Společnost v závěru roku obdržela Kolaudační souhlas vydaný Stavebním úřadem ve Zlíně a zahájila tak ostrý provoz zařízení. Celková investice do nové technologie překročila 43 milionů korun.

Pro redukci emisí je využita technologie tzv. nekatalytické selektivní redukce. Její podstatou je vstřikování roztoku hydroxidu amonného do vhodného místa vzduchospalinového traktu kotle. Celý proces je řízen automatickým řídicím systémem. Použitá technologie patří mezi nejlepší dostupná řešení pro velké spalovací zdroje. Díky ní tak teplárna už nyní splňuje požadavek nových přísných emisních limitů pro fluidní kotle, který začne platit od 1. července 2020 a pro NOx stanovuje hranici max. 200 mg/Nm3. Instalace proběhla na fluidním kotli K31. Kotel K32 již výše uvedený limit splňuje.


Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Kladno s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby