logo Sev.en

> Aktuality

Elektrárna Chvaletice splní limity díky látkovým filtrům za 1,5 miliardy

Tisková zpráva

Chvaletice, 7. ledna 2020 – Společnost Sev.en EC investuje další miliardy do ekologizace Elektrárny Chvaletice. Nové evropské limity na prachové částice splní díky látkovým filtrům za cca 1,5 miliardy korun. Technologie se osvědčila v sesterské Teplárně Kladno, která v loňském roce přešla do vlastnictví skupiny Sev.en Energy. Teplárna Kladno jako jeden z nejmodernějších energetických zdrojů v ČR ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany realizuje výzkumný program, který prokazuje, že látkové filtry mají vysokou účinnost při čištění spalin, a to nejen od emisí prachových částic, ale také od rtuti a dalších škodlivin.

„V první fázi ekologizace elektrárny jsme chtěli snížit emise prachových částic prostřednictvím tzv. elektrostatických odlučovačů. Realizace projektu však nevedla k očekávaným výsledkům, což byl i jeden z důvodů vypovězení smlouvy s dodavatelem. Proto jsme se rozhodli změnit technologii a přímo se nabízelo využít zkušeností sesterské Teplárny Kladno. Technologie látkových filtrů zajistí splnění nových evropských emisních limitů v oblasti emisí tuhých látek i v Elektrárně Chvaletice a pomůže ke snížení emisí vybraných ostatních škodlivin,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

„Technologie látkových filtrů byla již úspěšně odzkoušena v USA i Evropě. V ČR se v průmyslovém měřítku poprvé uplatnila v Elektrárně Komořany v roce 1995. V návaznosti na velmi pozitivní zkušenosti jsme toto řešení zvolili i v Teplárně Kladno a díky němu spolehlivě plníme nové evropské emisní limity na tuhé znečišťující látky,“ říká Petr Karafiát, ředitel Teplárny Kladno pro inženýring a ekologii.

K zachytávání prachových částic se v Česku běžně používají tzv. elektrostatické odlučovače. Látkové filtry oproti nim pracují čistě na bázi mechanického záchytu ve speciální filtrační tkanině, která se skládá z nejmodernějších materiálů včetně nanotechnologií.

„Filtr je rozdělen do několika komor, které se cyklicky zařazují do proudu spalin. Když se komora zanese prachem, uzavře se a prostřednictvím protiproudého rázu se vyčistí stlačeným vzduchem. Odloučené částice potom putují do skladovacích sil k odvozu. Díky tomuto principu zařízení podstatně zlepší nejen záchyt pevných částic, ale též přispěje ke snižování emisí dalších znečišťujících látek,“ vysvětluje Petr Karafiát.

Kvůli vysoké výrobě a nedostatečným výsledkům dosavadní ekologizace v oblasti emisí prachových částic musela Elektrárna Chvaletice ke konci loňského roku požádat o výměnu emisních stropů. Ty byly rozdělovány pro jednotlivé zdroje na základě výroby za předešlé období (před rokem 2010), a nezohledňují tak možnost využití celkové kapacity Elektrárny Chvaletice v souladu se současným obchodním modelem.

Elektrárna Chvaletice se dohodla na výměně části emisních stropů se třemi energetickými zařízeními: Elektrárnou Opatovice, Teplárnou Komořany a Plzeňskou teplárnou. Tento krok nijak nezvýší celkové množství emisí v ovzduší a je zcela v souladu s českou legislativou. Rozptylová studie přiložená k žádosti o změnu integrovaného povolení navíc potvrzuje, že imisní dopad nebude mít vliv na životní prostředí.

 


 

Kontakt:

Petr Dušek
mediální zástupce Sev.en EC

GSM: +420 725 727 037
e-mail
www.7.cz
www.7energy.com
www.7procistyvzduch.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby