logo Sev.en

> Aktuality

Výroba tříděného uhlí skončila

Skupina Sev.en Česká energie v průběhu roku 2023 výrazně omezila výrobu tříděného uhlí pro maloobchod k využití v domácích kotlích. Důvodem je blížící se termín ukončení těžby hnědého uhlí v lomu ČSA, která potrvá již jen do roku 2026.

Omezení prodeje tříděného uhlí nemělo podle našich informací vliv na zásobování domácností a jiných spotřebitelů využívajících tříděné uhlí pro výrobu tepla, proto byla jeho výroba od roku 2024 zastavena.

Uhlí vytěžené v tomto mezidobí poslouží k výrobě tepla a elektřiny našimi odběrateli, tedy nejen teplárnami a elektrárnami patřícími do skupiny.


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby