logo Sev.en

> Aktuality

Zisky ze zahraničí pomáhají domácím firmám skupiny Sev.en Energy

19. 11. 2020

Koronavirová opatření a útlum těžby hnědého uhlí dopadly i na skupinu Sev.en Energy. Především na její tuzemskou část. Dividendy ze zahraničních firem skupiny však pomohly kapitalizaci firem v Čechách.

Současné hospodářské výsledky skupiny souvisí s velmi obtížnou situací, která přetrvává v odvětví dobývání uhlí a energetiky. Ta se ještě zhoršila letos v souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy se radikálně snížila poptávka po elektřině i po uhlí.

Evropa se politicky rozhodla jít v energetice do budoucna cestou dekarbonizace a nastavuje velmi přísná opatření, která dopadají na všechny firmy v energetickém oboru a odrážejí se také na hospodářských výsledcích těžebních i energetických firem ve skupině. Sev.en Energy na složitou situaci na trhu reaguje snižováním nákladů i optimalizací obchodní strategie, v rámci které na evropském trhu realizuje jen takové obchodní kroky, které mohou být ziskové a dokážou českým firmám ve skupině zajistit finanční zdroje využitelné v době poklesu poptávky a snížení výroby. Sev.en Energy také včas investovala do nákupu zahraničních výrobních celků.

Evropský obchod s komoditami je tak společně se zahraničními akvizicemi hlavním stabilizačním prvkem skupiny v současné nelehké situaci. Dividendy ze zahraničí tak aktuálně pomáhají především těžebním společnostem, které by bez úsporných opatření a podpory od ostatních firem skupiny krizový rok přečkaly jen za cenu mnohem razantnějších a pro zaměstnance daleko zásadnějších úsporných opatření.

I v těchto náročných podmínkách společnosti skupiny v České republice dostály všem požadavkům zákona a do veřejných rozpočtů odvedly na 5 miliard korun, a také bezmála 80 milionů korun dobrovolně jako podporu organizací, spolků, sociálních, ekologických či vzdělávacích projektů i regionů, ve kterých skupina podniká.


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby