Severní energetická a.s.Hodnocení Zprávy – dotazník

Vážení čtenáři,

Dovolte,
abychom Vás požádali o zhodnocení Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en (Reportu za rok 2014). Vaše doporučení využijeme pro přípravu dalších zpráv.

Budeme Vám vděčni, pokud vyplníte a odešlete níže uvedený formulář.

Formulář můžete případně vyplnit i ve wordu a doručit na adresu:
Gabriela Sáričková Benešová, e-mail: g.benesova@sev-en.cz
Odbor strategických vztahů a komunikace, Sev.en, V. Řezáče 315, 434 67 Most

Odpovědní formulář

 

1. Jaké informace ve Zprávě o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en nejvíce oceňujete? (Vypište)

2. Jaké informace ve Zprávě o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en Vám chybí? (Vypište)

3. Jaké informace ve Zprávě o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en považujete za nepřesné či zavádějící? (Vypište, uveďte stránku)

4. Vyhovuje Vám grafická úprava? (velikost písma, přehlednost, zpracování map, tabulek, elektronická forma publikace) (Vypište)

Závažné aspekty činnosti skupiny Sev.en z průzkumu 2014/2015 (cca 120 respondentů)

Ekonomika
Ekonomické výsledky
Nepřímý ekonomický vliv (podpora regionu a infrastrukturní investice)
Zakázky s ohledem na rozvoj regionu
Ochrana a obnova životního prostředí
Rekultivace a biodiverzita
Emise skleníkových plynů
Zdraví ohrožující emise (včetně hluku a vibrací)
Znečištění vody
Odpady
Spotřeba materiálů
Spotřeba vody
Environmentální vlivy dopravy
Sociální a pracovně právní aspekty
Soulad s legislativou
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Vliv na místní společenství
Havarijní připravenost
Vzdělávání a školení zaměstnanců
Pravidla řešení stížností
Poskytování zaměstnání
Vztahy zaměstnanců a managementu
Ochrana údajů zákazníka
Speciální aspekty těžby
Přesídlování z důvodu budoucí těžby
Plány na uzavírání provozů
Speciální aspekty výroby elektřiny
(Elektrárna Chvaltice)
Spolehlivost dodávek elektřiny
Účinnost systému výroby elektřiny

 

5. Výše uvedená tabulka předkládá výběr nejzávažnějších aspektů (vlivů a přínosů) činnosti skupiny Sev.en, tedy těžby uhlí na dole ČSA a výroby elektřiny v Elektrárně Chvaletice, od dotazovaných institucí státní správy a dozoru, zaměstnanců, obcí, bank, zákazníků a dodavatelů. Z hlediska metodiky tvorby reportu (standard GRI) je tento výběr určující pro obsah reportu.
Pokud považujete za nutné zařadit do reportu za rok 2015 i jiná témata či aspekty činnosti skupiny Sev.en, vypište je níže.

Uvítáme, pokud připojíte svoje kontaktní údaje (jméno, firmu, e-mail):

Severní energetická a.s.
Sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1986
IČ: 28677986, DIČ: CZ699001510, bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 117043303/0300,
www.sev-en.cz, email: mail@sev-en.cz

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu