Severní energetická a.s.Členové skupiny


více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení lomu, tzn. s možností více než 50leté životnosti. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, pro severočeský region je to pak předpoklad záruky stability v oblasti rozvoje a zaměstnanosti.

Kontakty

Lokalita Hrabák, Most – Čepirohy
GPS souřadnice: N 50,47650 – E 13,61533 (Hrabák, hlavní vrátnice)

e-mail: vrsanskauhelna@7group.cz
tel.: 420 476 202 511
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 1987 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28678010
DIČ: CZ699003245


Společnost Coal Services a.s. zajišťuje sdílené služby technického charakteru. Prostřednictvím kolejové dopravy zabezpečuje ve výrobní oblasti přepravu vytěžených hmot. V oblasti technické se zabývá zásobováním elektrickou energií a provozováním vodního a tepelného hospodářství, dále nabízí služby v oblasti nákupu materiálu, náhradních dílů a PHM. V oblasti laboratorní činnosti vyhodnocuje vzorky těženého uhlí a vzorky olejů.

Lokální distribuční síť

Kontakty

V. Řezáče 315, 434 67 Most
GPS souřadnice: N 50,50815 - E 13,65802 (V. Řezáče 315, Most)

e-mail: coalservices@7group.cz
tel.: 420 476 202 411
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 2136 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 14. 7. 2010
Identifikační číslo: 28727932
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 117488783/0300


Společnost Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA. Lom ČSA disponuje zásobami nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR, a to až na sto let. Jeho dobývání je však omezeno usnesením vlády z roku 1991 o územních limitech těžby. V rámci těchto limitů je možné v lokalitě ČSA těžit uhlí přibližně do roku 2024. Těžba skrývky na hlavní porubní frontě byla ukončena v závěru roku 2016.

Kontakty

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

e-mail: mail@7group.cz
tel.: 420 476 203 511
www.7.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Praha, 117043303/0300


Elektrárna ve Chvaleticích se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese společnost nový název
Sev.en EC, a.s.

Kontakty

K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Office: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Nové Město

tel: 420 462 101 111
www.sev-en.cz/cz/elektrina/elektrarna-chvaletice.html

Sídlo společnosti: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Spisová značka: B 2905 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. 2. 2010
Identifikační číslo: 28786009
DIČ: CZ699003245
bankovní spojení:
Účet v CZK
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, ČR IBAN: CZ73 0300 0000 0001 1751 7863, BIC: CEKOCZPP č.ú. 117517863/0300
Účet v EUR
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, ČR IBAN: CZ79 0300 1712 8001 1751 7863, BIC: CEKOCZPP č.ú. 12484280 /0300

IS OTE (RÚT): 4870
Licence obchod: 141015569
Licence výroba: 111015570
EAN(13): 8591824487006
EIC Code: 27X-ECH-EG01---S
CO2 účet: EU-100-5006995-0-77


Rekultivačním procesem je ukončena báňská činnost a postižené území je navráceno do nového kulturního stavu trvalého užívání. Společnost zajišťuje komplexní provedení rekultivačních prací, terénní úpravy a následnou biologickou rekultivaci. Dále zajišťuje údržbu lesních a ostatních zelených ploch, sadovnické práce.

Kontakty

Záluží 181 (areál dolu Hlubina), 436 01 Litvínov
GPS souřadnice: N 50,36253 - E 13,11578 (Záluží 181, Litvínov)

e-mail: rekultivace@7group.cz
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 1280 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 14. 4. 2000
Identifikační číslo: 25416456
DIČ: CZ25416456


Sev.en Commodities AG je obchodní společností skupiny Sev.en Energy, která působí na komoditních trzích v Evropě. Vlastní potřebné licence, registrace pro obchod s komoditami a je členem Evropské federace obchodníků s energií (EFET). Pro stávající společnosti skupiny Sev.en Energy zajišťuje obchod s elektřinou, uhlím, emisními povolenkami a měnovými deriváty. Je připravena stát se také obchodní společností pro nově získaná aktiva v rámci evropské expanze skupiny Sev.en Energy. Svoji obchodní činnost úspěšně zahájila 1. 8. 2018.

Kontakty

Sev.en Commodities AG
Sídlo společnosti: Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví
Založená podle práva Lichtenštejnského knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister)
Den zápisu: 28. 8. 2017
Registrační číslo: FL-0002.554.740-9
e-mail: info@7commodities.com

www.7commodities.com

Na území České republiky vykonávající činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu:

Sev.en Commodities AG, odštěpný závod
Sídlo odštěpného závodu: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Spisová značka: A 78433 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 23. 10. 2017
Identifikační číslo: 06525717
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
č. ú. CZK: 117950683/0300
IBAN: CZ0803000000000117950683
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
č. ú. EUR: 1017363793/0300
IBAN: CZ2903000000001017363793
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

e-mail: info@7commodities.com


Společnost Sev.en Engineering s.r.o. se zaměřuje na technickou podporu provozu a údržby elektrárny Chvaletice. Věnuje se přípravě i realizaci modernizačních projektů, které mají zaručit spolehlivý a ekologický provoz elektrárny. Zabývá se i projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb, jejich změn a odstraňováním, technicko-organizační činností v oblasti požární ochrany a poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kontakty

K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Office: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Nové Město
GPS souřadnice: N 50.0292878 - E 15.4499392

www.7.cz

Sídlo společnosti: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Spisová značka: C 39925 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 11. 7. 2017
Identifikační číslo: 06261451
DIČ: CZ699003245


Sev.en Services s. r. o. zajišťuje v Sev.en group vybrané ekonomické a finanční činnosti, vztahy s bankovními institucemi a pojišťovnami, řízení finančních toků Skupiny, expertní činnosti, konsolidaci a IFRS. Dále zabezpečuje sdílené služby v oblasti provozního financování včetně platebního styku a pojištění.

Kontakty

www.7.cz

Sídlo společnosti: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Spisová značka: C 281242 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 30. 8. 2017
Identifikační číslo: 06378552
DIČ: CZ699003245


Společnost Infotea s.r.o. se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT od kompletní podpory uživatelů a konzultačních služeb až po správu informačních systémů a souvisejících technologií. Součástí těchto služeb je taktéž dodávka hardwaru a softwaru dle potřeb zákazníků, a to buď přímo či jako součást konkrétních služeb.

Odkazy:
Reporting pro zákazníky
Ceník hovorného společnosti Infotea
můjHelpDesk
Úschovna souborů
Požadavky na údržbu správy budov

Kontakty

Václava Řezáče 315, 434 01 Most
GPS souřadnice: N 50,50815 - E 13,65802

E-mail: info.infotea@7group.cz, podatelna.infotea@7group.cz
Tel.: +420 478 003 319
www.7.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: C 20548 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 21. 12. 2000
Identifikační číslo: 26421348
DIČ: CZ699003245

Hlavní bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu CZK: 117973033/0300
IBAN: CZ9203000000000117973033
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Vedlejší bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu CZK: 35-1895620247/0100

Společníci: INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 175415
Obchodní podíl: 100 %

Statutární orgán:
Jednatel: Petr Antoš
Jednatel: Martin Baloun
Zakladatelská listina Infotea


Společnost Servis Leasing a.s. se dlouhodobě specializuje na poskytování produktů jako je finanční a operativní leasing, především společnostem Skupiny, v omezené míře i externím partnerům. V rámci operativního leasingu vozidel zabezpečuje společnost také služby související se správou vozového parku. V rámci Skupiny provozuje společnost Servis Leasing a.s. také autopůjčovnu.

Kontakty

U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7-Holešovice
GPS souřadnice: N 50.104907 – E 14.44781480000006

e-mail: info@servisleasing.cz
www.servisleasing.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 2246 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 4. 5. 1994
Identifikační číslo: 60196971
DIČ: CZ60196971


Hlavní báňská záchranná stanice Most provádí rychlé a účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií. Zasahuje při haváriích v podzemí, při zmáhání ostatních nehod spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému ČR. K zásahům vyjíždí na výzvu organizace postižené havárií nebo operačního střediska integrovaného záchranného systému. Poskytuje odborně-technickou pomoc důlním organizacím a organizacím při pracech prováděných hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu určeném legislativou Českého báňského úřadu.

Kontakty

V. Vančury 2332, 434 01 Most

tel: dispečink 476 208 750
www.hbzs.cz

Zřizovatel: Severní energetická a.s.
Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245


Společnost Důl Kohinoor a.s. byla založena 1. 2. 2000 za účelem útlumu a ukončení těžby na dole Kohinoor v Mariánských Radčicích. Od druhé poloviny roku 2001 byla činnost společnosti zaměřena na správu majetku a útlum činnosti dalších lokalit. V dubnu 2016 ukončil těžbu i důl Centrum v Dolním Jiřetíně, poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR. V současné době společnost participuje na projektu dobývání zbytkových zásob v bočních svazích povrchového lomu ČSA.

Kontakty

Dolní Jiřetín č.p. 5, 434 43 Horní Jiřetín

tel.: 478 004 412
fax: 478 004 479
www.dulkohinoor.cz

Sídlo společnosti: Dolní Jiřetín 5, 435 43 Horní Jiřetín
Spisová značka: B 1259 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 1. 1. 2000
Identifikační číslo: 25411616
DIČ: CZ699003245

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu