Severní energetická a.s.Členové skupiny


více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení lomu, tzn. s možností více než 50leté životnosti. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, pro severočeský region je to pak předpoklad záruky stability v oblasti rozvoje a zaměstnanosti.

Kontakty

Vršanská uhelná a.s.
Lokalita Hrabák, Most – Čepirohy
GPS souřadnice: N 50,47650 – E 13,61533 (Hrabák, hlavní vrátnice)

e-mail: mail@vuas.cz
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 1987 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22.10.2008
Identifikační číslo: 28678010
DIČ: CZ699003245


Společnost Coal Services a.s. zajišťuje sdílené služby technického charakteru. Prostřednictvím kolejové dopravy zajišťuje ve výrobní oblasti přepravu vytěžených hmot. V oblasti technické se zabývá zásobováním elektrickou energií a provozováním vodního a tepelného hospodářství, dále nabízí služby v oblasti nákupu materiálu, náhradních dílů a PHM. V oblasti laboratorní činnosti vyhodnocuje vzorky těženého uhlí a vzorky olejů.

Lokální distribuční síť

Kontakty

Coal Services a.s.
V. Řezáče 315, 434 67 Most
GPS souřadnice: N 50,50815 - E 13,65802 (V. Řezáče 315, Most)

e-mail: mail@coalservices.cz
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 2136 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 14.07.2010
Identifikační číslo: 28727932
DIČ: CZ699003245


Spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají územním limitům těžby. Od roku 2012 do limitů představují 28,1 milionů tun kvalitního hnědého uhlí s výhřevností 17,5 Mj. Za nimi se nachází největší zásoby uhlí v České republice - více než 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Snahou společnosti je s ohledem na situaci na energetickém trhu a zájem odběratelů o kvalitní hnědé uhlí udržet životnost lokality co nejdéle. Za stávající situace však, kdy se stále zpochybňuje možnost překročení limitů, připravuje společnost harmonogram omezování a dočasného zastavení těžby v lokalitě ČSA. Již po roce 2012 bude muset klesnout objem těžby uhlí v ČSA zhruba na polovinu stávající úrovně. Pokud nedojde ke změně pohledu na územní limity, bude nutné těžbu v této lokalitě dočasně zastavit v roce 2021.

Kontakty

Václava Řezáče 315
434 01 Most

e-mail: mail@sev-en.cz
tel: 00420 476 205 311
www.7.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 67, Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Praha, č.ú. 117043303/0300


Elektrárna ve Chvaleticích se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese společnost nový název Sev.en EC, a.s.

Kontakty

K Elektrárně 227,
533 12 Chvaletice
Office do 15.12.2017: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Dejvice
Office od 18.12.2017: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Nové Město

tel: +420 462 101 111
www.sev-en.cz/cz/elektrina/elektrarna-chvaletice.html

Sídlo společnosti: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Spisová značka: B 2905 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. 02. 2010
Identifikační číslo: 28786009
DIČ: CZ699003245
bankovní spojení:
Účet v CZK
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, ČR IBAN: CZ73 0300 0000 0001 1751 7863, BIC: CEKOCZPP č.ú. 117517863/0300
Účet v EUR
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, ČR IBAN: CZ79 0300 1712 8001 1751 7863, BIC: CEKOCZPP č.ú. 12484280 /0300

IS OTE (RÚT): 4870
Licence obchod: 141015569
Licence výroba: 111015570
EAN(13): 8591824487006
EIC Code: 27X-ECH-EG01---S
CO2 účet: EU-100-5006995-0-77


Rekultivačním procesem je ukončena báňská činnost a postižené území je navráceno do nového kulturního stavu trvalého užívání. Společnost zajišťuje komplexní provedení rekultivačních prací, terénní úpravy a následnou biologickou rekultivaci. Dále zajišťuje údržbu lesních a ostatních zelených ploch, sadovnické práce.

Kontakty

Rekultivace a.s.
Záluží 181 (areál dolu Hlubina), 436 01 Litvínov
GPS souřadnice: N 50,36253, E 13,11578 (Záluží 181, Litvínov)

e-mail: rekultivace@rekultivace-most.cz
www.rekultivace-most.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67, Most
Spisová značka: B 1280 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 14.04.2000
Identifikační číslo: 25416456
DIČ: CZ25416456


Sev.en Commodities AG je nově založená společnost, která převezme veškeré činnosti v rámci celé Skupiny v oblasti komoditního obchodování s cílem zefektivnit stávající obchodní procesy a zjednodušit řídící strukturu. V současné době probíhají procesní úkony spojené se založením obchodníka s elektřinou, emisními povolenkami a hnědým uhlím. Zahájení vlastní obchodní činnosti je plánováno na 2. až 3. čtvrtletí roku 2018.

Kontakty

e-mail: info@7commodities.com


Společnost Sev.en Engineering s.r.o. se zaměřuje na technickou podporu provozu a údržby elektrárny Chvaletice. Věnuje se přípravě i realizaci modernizačních projektů, které mají zaručit spolehlivý a ekologický provoz elektrárny. Zabývá se i projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb, jejich změn a odstraňováním, technicko-organizační činností v oblasti požární ochrany a poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kontakty

K Elektrárně 227,
533 12 Chvaletice
Office: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Nové Město
GPS souřadnice: 50.0292878N, 15.4499392E

www.7.cz

Sídlo společnosti: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Spisová značka: C 39925 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 11. 07. 2017
Identifikační číslo: 06261451
DIČ: CZ699003245


Sev.en Finance s. r. o. zajišťuje ve Skupině Sev.en group vybrané ekonomické a finanční činnosti, vztahy s bankovními institucemi a pojišťovnami, řízení finančních toků Skupiny, expertní činnosti, konsolidaci a IFRS. Dále zabezpečuje sdílené služby v oblasti provozního financování včetně platebního styku a pojištění.

Kontakty

www.7.cz

Sídlo společnosti: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Spisová značka: C 281242 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 30. 8. 2017
Identifikační číslo: 06378552
DIČ: CZ699003245


Czech Coal POWER s.r.o. zajišťuje svými mechanizmy a vozidly přímou podporu těžební činnosti důlních společností. Mezi její aktivity spadají zemní práce, nákladní a speciální doprava a přeprava osob v povrchových dolech. Vedle toho zajišťuje pro ostatní společnosti ze skupiny Czech Coal také pronájem a servis motorových vozidel a stavebních strojů.

Kontakty

Czech Coal POWER s.r.o.
Lokalita ČSA (objekt SVAPO)
GPS souřadnice: N 50,52369, E 13,54283 (ČSA, hlavní vrátnice)

e-mail: podatelna@ccpower.cz
www.7.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
Spisová značka: C 26830 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 08.02.2007
Identifikační číslo: 27657001
DIČ: CZ699003245


Společnost Infotea s.r.o. se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT, a to především pro střední a velké firmy, s cílem komplexního pokrytí jejich IT potřeb. Disponuje kvalifikovanými odborníky pro široké spektrum IT služeb, od kompletní podpory uživatelů a konzultačních služeb až po správu informačních systémů a souvisejících technologií. Součástí těchto služeb je taktéž dodávka hardwaru a softwaru dle potřeb zákazníků, a to buď přímo či jako součást konkrétních služeb. Navazuje na zkušenosti a působení IT týmu, zajišťujícího IT služby pro společnosti skupiny Czech Coal, jejíž je také společnost Infotea s.r.o. součástí.

Kontakty

Infotea s.r.o.
V. Řezáče 315, 434 67 Most
GPS souřadnice: N 50,50815 - E 13,65802 (V. Řezáče 315, Most)

e-mail: info@infotea.cz
www.infotea.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
Spisová značka: C 20548 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 21.12.2000
Identifikační číslo: 26421348
DIČ: CZ699003245


Společnost Servis Leasing a.s. se dlouhodobě specializuje na poskytování produktů jako je finanční a operativní leasing, především společnostem skupiny, v omezené míře i externím partnerům. V rámci operativního leasingu vozidel zabezpečuje společnost také služby související se správou vozového parku. V rámci skupiny provozuje společnost Servis Leasing a.s. také autopůjčovnu.

Kontakty

Servis Leasing a.s.
U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7-Holešovice,
GPS souřadnice: 50.104907, 14.44781480000006

e-mail: info@servisleasing.cz
www.servisleasing.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
Spisová značka: B 2246 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 04.05.1994
Identifikační číslo: 60196971
DIČ: CZ60196971


Provádí rychlé a účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií. Zasahuje při haváriích v podzemí, při zmáhání ostatních nehod spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému ČR. K zásahům vyjíždí na výzvu organizace postižené havárií nebo operačního střediska integrovaného záchranného systému. Poskytuje odborně-technickou pomoc důlním organizacím a organizacím při pracech prováděných hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu určeném legislativou Českého báňského úřadu.

Kontakty

Hlavní báňská záchranná stanice Most
V. Vančury 2332
434 01 Most

tel: dispečink: 476 208 750
www.hbzs.cz

Zřizovatel: Severní energetická a.s.
Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 67, Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245


Společnost Důl Kohinoor a.s. byla založena 1. 2. 2000 za účelem útlumu a ukončení těžby na dole Kohinoor v Mariánských Radčicích. Od druhé poloviny roku 2001 byla činnost společnosti zaměřena na správu majetku a útlum činnosti dalších lokalit. Většina těchto lokalit byla, v souladu s příslušným usnesením vlády v rámci útlumového programu hornictví, začátkem roku 2004 převedena na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od té doby provozuje společnost pouze činný důl Centrum v Dolním Jiřetíně, kde je i současné sídlo společnosti.Zároveň společnost participuje na projektu dobývání zbytkových zásob v bočních svazích povrchových lomů

Kontakty

Důl Kohinoor a.s.
Dolní Jiřetín č.p. 5
434 43 Horní Jiřetín

tel.: 478 004 412
fax: 478 004 479
www.dulkohinoor.cz

Sídlo společnosti: Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543
Spisová značka: B 1259 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 1. 01. 2000
Identifikační číslo: 25411616
DIČ: CZ699003245

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu