Severní energetická a.s.Uhelní maturanti opět vyrážejí za poznáním

22.09.2016

Most 22. září 2016 - Po loňském úspěchu odstartoval druhý ročník projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita. Tentokrát se do světa těžby, rekultivace a výroby elektřiny vydají studenti VOŠ, SPGŠ a OA Most. Pětietapový vzdělávací cyklus připravilo Ekologické centrum Most za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná a.s.

Cílem projektu je seznámit studenty s energetikou jako odvětvím, které neodmyslitelně patří k historii i současnosti Mostecka. Má také podpořit zájem mladých o studium technických oborů.

„Rádi bychom rozšířili vědomosti studentů o uhlí a jeho využití. Česká a z velké části i evropská energetika je na uhlí založena a ještě řadu let ho bude potřebovat,“ říká generální ředitel Vršanské uhelné Ing. Vladimír Rouček.

Studenti Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most se tak v pěti samostatných etapách dozví mnoho o historii uhlí a způsobu jeho dobývání, o kvalitě i jeho současném využití. Postupně navštíví prostředí povrchového lomu, uhelných laboratoří i několik rekultivací. Prohlédnou si proces výroby elektřiny v elektrárně Počerady včetně míst, kde se využívají produkty po spalování uhlí. Během konzultací na pracovištích VÚHU a Vysoké školy báňské, Hornicko-geologické fakulty v Mostě se seznámí s možnostmi báňského vyššího vzdělávání i aktuálními metodami výzkumu v oblasti energetiky.

Projekt Uhelná maturita vyvrcholí 2. listopadu prezentací a soutěží závěrečných studentských prací před odbornou komisí.

Více informací najdete na www.uhelnamaturita2016.wz.cz .

Kontakt:

Vršanská uhelná a.s.
Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny

Tel.: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758
mluvci@sev-en.cz
www.vuas.cz

Společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů až za horizont roku 2055.
V roce 2013 Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až na 50 let. Pro Vršanskou uhelnou tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, možnost investovat a především udržet pracovní místa.


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu